"คุณหญิงสุดารัตน์"ลงพื้นที่ดอนเมืองติดตามการทำงานเด็กพรรคเพื่อไทยช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด พบประชาชนขาดรายได้เดือดร้อนจริง แต่ยังไร้การเยียวยา พร้อมแนะ 3 มาตรการแก้ความทุกข์และวิกฤตเศรษฐกิจ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่เขตดอนเมืองติดตามการทำงานของส.ส. พรรคเพื่อไทย ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนายการุณ โหสกุลส.ส. เขตดอนเมือง และทีมงานพรรคเพื่อไทย พร้อมอาสาสมัคร ได้เปิดจุดบริการ อาหารน้ำดื่ม ให้กับพี่น้องประชาชน จำนวน 2 จุด วันละไม่ต่ำกว่า 1,500 ชุด ซึ่งจะมีทั้งอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น สำหรับการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือโดยกิจกรรมดังกล่าวทำมาแล้วกว่า 20 วัน
จากนั้น คุณหญิงสุดารัตน์ได้ร่วมแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน พรัอมสอบถาม ถึงความทุกข์ยากของประชาชนจึงทราบว่าเกือบทั้งหมดไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา เพราะระบบ AI ระบุว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งที่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน และมีคุณสมบัติ ที่จะได้รับการเยียวยาจริง เช่น ผู้ที่ประกอบอาชีพนวดแผนไทยแต่ถูกระบบ AI ระบุว่าเป็นเกษตรกร
ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป แต่ถูกระบบ AI ระบุว่าเป็นเกษตรกร ทั้งที่ไม่เคยมีไร่นาหรือที่ดินมาตลอดชีวิต หรือประกอบอาชีพค้าขาย หาเช้ากินค่ำแต่ถูกระบบ AI ระบุว่า เป็นผู้ประกอบการ หรือแม่ค้าที่ขายของอยู่ในตลาดนัดสวนจตุจักร ที่ร้านถูกปิดมาแล้วกว่า 2 เดือน แต่กลับถูกชี้แจงว่ายังสามารถค้าขายได้อยู่

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบผู้ที่ลงทะเบียน ควรได้รับการเยียวยาจริงหรือไม่ อาจใช้กลไกของสำนักงานเขต ซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯหรือกลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ในต่างจังหวัด เข้ามาช่วยได้ขณะเดียวกัน อยากสื่อสารไปถึงรัฐบาล ว่าหากต้องการให้ประเทศ รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19
"รัฐบาลจะต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจริง อย่างครบถ้วนโดยเร็วจากนั้นพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 35,000บาท โดยจ่ายให้ 1 ครั้ง เพราะเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งและไวรัสระบาดมาอย่างยาวนานและ รัฐต้องเร่งเปิดกิจการเพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการ สามารถกลับมาทำมาหากินได้ตามปกติอย่างปลอดภัย" คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว

ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ยังได้กำชับกับ ส.ส.เขตดอนเมืองว่า ขอให้รับเรื่อง ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และบุคคลที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา โดยให้ขอสำเนาบัตรประชาชน และข้อมูลการประกอบอาชีพจริง เพื่อให้คณะทำงานได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ให้ต่อไป
ขณะที่นายการุณ ได้แนะนำให้รัฐบาลฟังเสียงความเดือดร้อนจากประชาชน ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด พร้อมย้ำว่ากิจกรรมที่ทำโดยเฉพาะ การบริการอาหารน้ำดื่ม และเครื่องป้องกันโรคระบาดให้กับประชาชน จะเดินหน้าทำต่อไปแม้จะล่วงเลยมากว่า 20 วันแล้วก็ตาม และสำหรับเงินที่รัฐเตรียมกู้มาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ