วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวยได้ประชุมหารือเรื่องที่สื่อมวลชนได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์โควิด-19 ณ ตอนนี้ และผลสรุปออกมาว่าให้มอบเงินช่วยเหลือเหยื่อละ 10,000 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากสถานการณ์โควิด-19ที่ทุกอาชีพได้รับผลกระทบและไม่เว้นอาชีพสื่อมวยชน ทางด้าน "ชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวย" โดยประธาน บุญเชือน เจริญผลมีมติให้ช่วยเหลือและเยียวยา สื่อมวลชน ที่เป็นสมาชิกชมรมและป่วยติดไวรัสโควิด 1 9 โดยชมรมจะมอบเงินช่วยเหลือ รายละ 10,000 บาท ให้ติดต่อรับเงินชมรม โดยถ่ายเอกสาร ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโควิด19 และบัตรสมาชิกชมรม

"ชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวย" มอบ 10,000 ให้สื่อที่ป่วยโควิด


 

"ชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวย" มอบ 10,000 ให้สื่อที่ป่วยโควิด

"ชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวย" มอบ 10,000 ให้สื่อที่ป่วยโควิด

สามารถติดต่อสอบถาม1.ประธานทิดแฝด 084 693 83832.รตอ.สมปอง วงษ์สุทิน 089 056 0342 3.แบน ท่าพระ 081 319 74554. ทนายสุกฤษฎิ์ แพรกรีฑาเวศน์ 089 203 3191คณะกรรมการจะได้ตรวจสอบเอกสาร เพื่อติดต่อรับเงินช่วยเหลือต่อไป (โรงพยาบาล)