รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ แจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊ก ยืนยันผลตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 1ราย ระบุผู้ป่วยอาการดีขึ้น ขณะที่โรงพยาบาลมีแผนป้องกันไว้เรียบร้อยแล้ว รศ.นพ.ชัยวัฒน์บำรุงกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปิดเผยว่า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊ค คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 31 ม.ค.63 เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัรัสโคโรนา หลังจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศว่ามีผู้ปวยโคโรน่าไวรัส อีก5รายในประเทศไทย โดยหนึ่งในนั้นเป็นผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราช ขณะนี้ผู้ปวยได้รับการรักษาอยู่นห้องแยกความดันอากาศเป็นลบ

รพ.มหาราชยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่า


สำหรับผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจ ปัจจุบันไข้ลดลง และอาการดีขึ้นตามลำดับเนื่องจากทางโรงพยาบาลตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ใช้บริการตลอดจนบุคคลากรทุกท่าน จึงได้วางแผนรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว และมีการเฝ้าติดตามบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยรายดังกล่าวขอให้ความเชื่อมั่นใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ สำหรับรายละเอียดให้รอกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการให้ข้อมูล
เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้ปวยทั่วไปทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงได้วางมาตรฐานในการป้องกันและเฝ้าระวัง ตามรายละเอียดดังนี้
1. อาคารบุญสมมาร์ติน ได้กำหนดทาง (เข้า -ออก) ไว้จำนวน 1ช่องทาง
1.1 ด้านอาคารสถาบันวิจัยฯ (ห้องตรวจฉุกเฉินเก่า)
1.2 ด้านหลังอาคารห้องน้ำเกลือเป็นทางผ่านเฉพาะบุคลากร (ต้อง SCAN ID)

1.3 ด้านหลังคลังยาและ OPD 2 ให้เป็นเส้นทางเฉพาะขุนย้ยขยะเท่านั้น
1.4 ประตูทางเข้าออกอื่นๆ อาคารนี้จะปิด
2. อาคารสุจิณโณ ได้กำหนดทาง (เข้า - ออก) ไว้จำนวน 2 ช่องทาง
2.1 ด้านประตูห้องหลวงปูแหวน
2.2 ประตูชั้น 2 ประตูทางออกด้านทางเชื่อม Sky walk
3. อาคารเฉลิมพระบารมี ได้กำหนดทาง (เข้า - ออก) ไว้จำนวน 2 ช่องทาง
3.1 ด้านอาคารเทคนิคการแพทย์ (หน้าห้องเจาะเลือดเบอร์ 11)
3.2 หน้าห้องตรวจฉุกเฉิน
4. อาคารศรีพัฒน์ ได้กำหนดทาง (เข้า - ออก) ไว้จำนวน 2 ช่องทาง
4.1 ด้านหน้า (หลวงพ่อทันใจ)
4.2 ด้านหลัง (ด้านคณะเทคนิคการแพทย์)

รพ.มหาราชยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่า


5. Excellence center ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอาย GMC โรงพยาบาลๆ จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ พร้อมเครื่อง Thermo scan และให้บริการ แอลกอฮอล์เจล พร้อมหน้ากากอนามัย
6. ขอความร่วมมือทุกทนที่มีไข้ ปวดศีรษะ น้ำมูก เจ็บคอ ไอ เสมหะ หรือมีประวัติการเดินทางกลับจากต่างประเทศและสรารณรัฐประชาชนจีน ภายในระยะเวลา 14 วัน กรุณาติดต่อที่จุดคัดกรองโรคติดเชื้อ โดยพยาบาลคัดกรอง และจัดลำดับในการบริการคัดกรองในการให้บริการ

7. ขอความร่วมมือญาติในการมาเยี่ยมหรือมาส่งผู้ป่วยเท่ที่จำเป็นเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล
8. ขอความร่วมมือบุคลากรทุกๆ ท่น กรุณาติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตโรงพยาบาลฯ

รพ.มหาราชยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่า

รพ.มหาราชยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่า