บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักแสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างเคร่งครัดและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยมีมาตรการดังนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในจุดพักคอยหน้าท่าเรือทั้ง 3 ท่า (ดอนสัก-สมุย และพะงัน) สำนักงานของบริษัท ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู เก้าอี้พักคอย เป็นต้น และจัดให้มีเจลแอลกฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์ รวมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องพักคอย

ราชาเฟอร์รี่เข้มมาตรการป้องกัน 'ไวรัสโคโรนา'

 ขณะเดียวกันก็ได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดบนเรือเฟอร์รี่ทุกลำเช่นเดียวกัน  โดยจะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนเรือทุกวัน และขอความร่วมมือกัปตันและพนักงานเรือให้ทำความสะอาดระวางเรือและห้องโดยสารเป็นพิเศษ พร้อมกำชับให้พนักงานบนเรือและพนักงานจำหน่ายตั๋ว สวมหน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

ราชาเฟอร์รี่เข้มมาตรการป้องกัน 'ไวรัสโคโรนา'


 นอกจากนี้ ยังกำชับให้พนักงานทุกคนช่วยกันสังเกตทั้งพนักงานด้วยกัน นักท่องเที่ยวและผู้โดยสาร หากพบว่ามีอาการเป็นไข้ ลดยาก ปวดศรีษะและลำตัว รวมทั้งมีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จาม และน้ำมูกไหล ให้รีบคัดกรองออกมาเพื่อพาไปพบแพทย์ หรือโทรประสานกรมควบคุมโรค (สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี) ที่สายด่วน 1422