กองทัพบก-กองทัพอากาศ ส่งอากาศยาน ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าดอยพระบาท จ.ลำปาง กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมสนับสนุนด้านการบินและภารกิจช่วยเหลือประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. กระทรวงมหาดไทย มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ "ความร่วมมือการดำเนินงานด้านการบินร่วม ระหว่างกองทัพบก โดย พลตรี วรุตม์ นนทวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก กับ ปภ. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดี ปภ. ซึ่งบันทึกความเข้าใจนี้ เป็นความร่วมมือด้านการบินของทั้ง 2 หน่วยงาน ที่จะใช้เครื่องมือและอากาศยาน รวมถึงศักยภาพของบุคลากรด้านการบิน ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบรรเทาสาธารณภัย โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการใช้งาน เฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ 32 (KA-32)  ซึ่งเป็นอากาศยานของ ปภ. ที่ได้นำมาประจำการ ขณะที่กองทัพบก จะสนับสนุนด้านปฏิบัติการบินและการบริหารจัดการอากาศยาน รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติการและใช้งานเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบินร่วมกัน เพื่อกำกับดูแลให้การใช้อากาศยานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 หน่วยงาน

ทหาร จับมือ ปภ. ลุยภารกิจดับไฟป่า

โดยที่ผ่านมากองทัพบก ได้เตรียมการบุคลากร โดยเฉพาะนักบิน ช่างเครื่อง โรงเก็บอากาศยาน ไว้เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะปฏิบัติการร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล่าสุดคือ การนำเฮลิคอปเตอร์ (KA-32) จำนวน 2 ลำ เข้าร่วมการฝึกดับไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคมนี้ และยังได้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณดอยพระบาท จ.ลำปาง วันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมาด้วย ความร่วมมือด้านการบินของกองทัพบกและกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติฉุกเฉิน และการช่วยเหลือประชาชนให้มีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ส่วนราชการร่วมกันใช้ศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกความเดือดร้อนสำหรับเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA-32 เป็นอากาศยานที่ออกแบบมาพิเศษ เพื่อใช้ในการดับเพลิงพื้นที่อาคารหรือตึกสูง มีขีดความสามารถหลากหลาย สามารถปรับใช้ในภารกิจต่างๆ เช่น การดับไฟป่า การค้นหาและช่วยชีวิต การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขนย้ายบุคคลและสิ่งอุปกรณ์ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษได้แก่ ปืนฉีดน้ำ สารเคมีดับเพลิง ถังน้ำบรรจุ 3,000 ลิตร ซึ่งสามารถเติมน้ำและปล่อยน้ำโดยไม่ต้องลงจอด ถังโฟมบรรจุ 10 ลิตร กระเช้าตักน้ำ ความจุ 5,000 ลิตร รอกกู้ภัยไฟฟ้าและอุปกรณ์ฉุกเฉินในการช่วยชีวิต เป็นต้น

ทหาร จับมือ ปภ. ลุยภารกิจดับไฟป่า

ทางด้านกองทัพอากาศ ก็ร่วมปฏิบัติภารกิจการบินควบคุมไฟป่า บริเวณพื้นที่ดอยพระบาท เช่นกัน ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ขอรับการสนับสนุนอากาศยานเพื่อทำการบินควบคุมไฟป่า โดยจัดส่งอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ทำการบินลาดตระเวนหาจุดความร้อน / เครื่องบินลำเลียง C-130 จำนวน 1 เครื่อง ทำการบินทิ้ง PCADS ซึ่งเป็นอุปกรณ์บรรจุของเหลวสำหรับควบคุมไฟป่า 8 ลูก ปริมาณ 8,000 ลิตร / เครื่องบินลำเลียง BT-67 จำนวน 2 เครื่อง บินทิ้งสารยับยั้งไฟป่า ปริมาณ 6,000 ลิตร โดยปฏิบัติการร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จำนวน 2 เครื่อง จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บินทิ้งน้ำปริมาณ 18,000 ลิตร โดยหลังปฏิบัติภารกิจเสร็จ ได้ตรวจสอบข้อมูลจากระบบภาพถ่ายดาวเทียม ไม่พบจุดความร้อนบนพื้นที่เป้าหมายดอยพระบาท

ทหาร จับมือ ปภ. ลุยภารกิจดับไฟป่า