เว็บไซต์สถานทูตไทยในปักกิ่ง ได้ประกาศส่งสิ่งของยังชีพ เพื่อให้คนไทยในอู่ฮั่นดำรงชีพ ส่งผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณสุขคอยดูแลผ่านแอป "วีแชท" ย้ำดูแลคนไทยอย่างเต็มที่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เผยแพร่ข้อมูลการส่งสิ่งของยังชีพเพื่อชาวไทยในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยระบุว่า
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง มีความห่วงใยคนไทยในนครอู่ฮั่น โดยได้ติดต่อสื่อสารเพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่ และใช้เป็นช่องทางในการประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ได้แก่ หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เหลวสำหรับล้างมือ ส่งไปให้นักศึกษาไทยจำนวน 59 คน ใน 11 มหาวิทยาลัยในนครอู่ฮั่นเพื่อบรรเทาการขาดแคลนในเบื้องต้น
ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลคนไทยในพื้นที่ โดยได้จัดตั้งกลุ่มสนทนาทางวีแชทเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคนไทยในมณฑลหูเป่ยและนครอู่ฮั่นที่ลงทะเบียนไว้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวน 161 คน (สถานะ ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 23.59 น.) ซึ่งในกลุ่มสนทนาดังกล่าว มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคระบาดจากกระทรวงสาธารณสุขของไทยคอยให้คำปรึกษาและแนวทางปฏิบัติตนแก่คนไทยในกลุ่มสนทนาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วย

สถานทูตไทยในปักกิ่ง ห่วงคนไทยในอู่ฮั่น ย้ำดูแลเต็มที่


สถานทูตไทยในปักกิ่ง ห่วงคนไทยในอู่ฮั่น ย้ำดูแลเต็มที่