โสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุ การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ เดือนธ.ค.2562 มีจำนวน 3,158 ราย ลดลง 23% ซึ่งเป็นปกติของทุกปีที่ช่วงปลายปีจะมีบริษัทจดตั้งใหม่น้อยกว่าต้นปี ทำให้ทั้งปี 2562 มีธุรกิจจัดตั้งใหม่ 7.14 หมื่นราย ลดลง 1% ส่วนปี 2563 คาดว่าจะมีธุรกิจจัดตั้งใหม่ 7.1-7.3 หมื่นราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline