กรมการค้าภายในออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดให้โรงงานเยื่อกระดาษและโรงงานอัดกระดาษ ต้องแจ้งราคารับซื้อกระดาษลัง กระดาษขาว-ดำ และกระดาษรวม เริ่มตั้งแต่ก.พ.นี้เป็นต้นไป หหากตรวจสอบพบหรือได้รับกรรร้องเรียน จะดำเนินการตามกฎหมายทันที

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายวิชัย โภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อกระดาษเช่น สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย โรงงานอัดกระดาษ ผู้รับซื้อของเก่าและกลุ่มซาเล้งโดยได้ข้อสรุปร่วมกันในการกำกับดูแลการรับซื้อเศษกระดาษให้เกิดความเป็นธรรมจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องการแจ้งและการแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษกำหนดให้โรงงานเยื่อกระดาษและโรงงานอัดกระดาษแจ้งประเภทเศษกระดาษ ราคารับซื้อ ณวันศุกร์ของสัปดาห์ ภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไปและให้เริ่มแจ้งข้อมูลของเดือนก.พ.2563 เป็นต้นไป

พาณิชย์งัดกฎหมายสั่งโรงงานต้องแจ้งราคารับซื้อกระดาษ

สำหรับราคาเศษกระดาษที่จะต้องแจ้งได้แก่ กระดาษลัง กระดาษขาว-ดำ และกระดาษรวม (จับจั๊ว)โดยสามารถแจ้งได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แต่การแจ้งทางโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการได้ส่งต้นฉบับให้กับสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแล้วทั้งนี้ยังได้กำหนดให้ผู้ประกอบการแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษและหน่วยที่ใช้ในการรับซื้อเศษกระดาษให้ชัดเจนและครบถ้วนณ สถานที่รับซื้อ หรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่รับซื้อหรือที่ยานพาหนะที่ใช้ในการรับซื้อ และหากผู้ประกอบการมีเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์จะต้องแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษบนเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ด้วย


"หากผู้ประกบอการไม่แจ้งราคารับซื้อหรือกรมฯ ได้รับการร้องเรียนว่าไม่แสดงราคารับซื้อหรือรับซื้อไม่ตรงกับราคาที่แสดงไว้จะมีการใช้มาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลอย่างเข้มงวด โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569 หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป"นายวิชัยกล่าวก่อนหน้านี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการรถซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่ากลุ่มธุรกิจแปรรูปกระดาษ กลุ่มโรงงานผลิตกระดาษสำเร็จรูป และหน่วยงานราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาเศษกระดาษตกต่ำโดยมอบหมายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปหารือเรื่องราคารับซื้อแต่ละช่วงตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางให้เหมาะสม, มอบกรมการค้าภายในกำหนดให้ผู้ประกอบการแสดงราคารับซื้อกระดาษและมอบกรมการค้าต่างประเทศศึกษาข้อกฎหมายว่าจะมีมาตรการอะไรมาใช้หากมีการนำเข้าเศษกระดาษเข้ามาจนกระทบในประเทศ เช่น การใช้มาตรการเซฟการ์ด เป็นต้น