อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เตรียมมาตรการรับมือข้าวราคาตก หลังสมาคมผู้ส่งออกฯ เตรียมปรับลดยอดส่งออกเหลือ 8.5 ล้านตัน จากเดิม 9.5 ล้านตัน ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวลดลง

วิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุ กรณีที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจะปรับลดยอดการส่งออกข้าวปีนี้เหลือ 8.5 ล้านตัน จากเดิม 9.5 ล้านตัน 
ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวลดลงนั้น กรมฯมีมาตรการดูแลอยู่แล้ว เช่น ให้เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วชะลอการขายไว้ก่อน เพื่อรอให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น 
โดยรัฐจะช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ แต่มองว่าปีนี้ปัญหาราคาข้าวไม่น่าเป็นห่วง เพราะราคาข้าวสูงขึ้นทุกวัน อีกทั้งข้าวในสต็อกไม่มีแล้ว จึงไม่น่ากระทบกับราคาข้าวในประเทศมากนัก

"พาณิชย์" เตรียมรับมือข้าวราคาตก"พาณิชย์" เตรียมรับมือข้าวราคาตก


สำหรับปัจจัยที่มีผลทำให้การส่งออกข้าวไทยลดลง ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเงินบาทแข็งค่า สวนทางกับค่าเงินประเทศอื่น เช่น เงินหยวน ริงกิต ยูโร และดอลลาร์ ทำให้ราคาข้าวไทยแพงกว่าประเทศคู่แข่ง 
ซึ่งจะลามไปถึงสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยควรต้องออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหานี้