นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ถุงพลาสติกจะเป็นสิ่งผิดกฏหมายสำหรับแคว้นสินธ์ แคว้นใหญ่ทางใต้ของปากีสถาน เมื่อคำสั่งห้ามใช้ถุงพลาสติกจะมีผลบังคับใช้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เรื่องนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรบองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม แต่ในส่วนของภาคธุรกิจ บอกว่าพวกเขาไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำมาใช้แทนมัน

แคว้นใหญ่ "ปากีสถาน" เริ่มห้ามใช้ถุงพลาสติก


แคว้นสินธ์ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 มีเมืองการาจี เมืองที่ใหญ่ที่สุุดของประเทศ ซึ่งมีประชากร 12 ล้านคน เป็นเมืองเอก ขยะพลาสติกก็เป็นปัญหาใหญ่ของแคว้นนี้ มันทำให้ระบบระบายน้ำอุดตัน ก่อให้เกิดน้ำท่วม และปนเปื้อนแหล่งน้ำของที่นี่

แคว้นใหญ่ "ปากีสถาน" เริ่มห้ามใช้ถุงพลาสติก


แคว้นใหญ่ "ปากีสถาน" เริ่มห้ามใช้ถุงพลาสติก

พร้อม ๆ กับการห้ามใช้พลาสติกอย่างไม่มีกำหนดทั่วแคว้น ที่ประกาศมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ทางการยังรณรงค์ให้ประชาชนให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เรื่องของเฉพาะแต่รัฐบาลหรือคนจนคนรวย แต่เป็นเรื่องของทุกคน

แคว้นใหญ่ "ปากีสถาน" เริ่มห้ามใช้ถุงพลาสติก


การบังคับใช้ จะเน้นไปที่ตลาดและจุดที่มีการซื้อขาย ในส่วนของผู้ผลิตถุงพลาสติก ก็ได้รับการขอให้เลิก แล้วหันไปผลิตถุงกระดาษหรือถุงผ้าแทน มีการส่งเสริมให้มีการใช้ซ้ำขวด จาน หรือว่าเหยือก เพื่อลดทอนภาชนะที่จะกลายเป็นขยะ

แคว้นใหญ่ "ปากีสถาน" เริ่มห้ามใช้ถุงพลาสติก


อย่างเมืองการาจีผลิตขยะวันละ 1 หมื่น 3 พัน ถึง 1 หมื่น 5 พันตัน ในจำนวนนี้ 5 พันถึง 7 พันตัน อาจจะเป็นพลาสติก


ปัจจุบัน ผู้บริโภคหลายคนเริ่มไม่รับถุงพลาสติกแล้ว ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมยามนี้เข้าขั้นเลวร้าย เพราะแม้แต่เกลือทะเลก็ยังมีพลาสติกเจือปน ในอากาศที่เราหายใจก็มีพลาสติกลอยอยู่ การรับถุงพลาสติกหมายถึงการรับปัญหา แต่บางคนก็บอกว่าการหันมาใช้กระดาษแทนพลาสติก ก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า