โฆษกกองทัพบก พร้อมชี้แจงข้อสงสัยการจัดซื้อยานเกราะสไตรเกอร์ และเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนจากสหรัฐฯ ขณะเดียวกันเน้นย้ำเรื่องความคุ้มค่า เพราะเป็นสินทรัพย์ด้านความมั่นคง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พันเอกวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จะยื่นร้องต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในวันจันทร์ที่ 30 ก.ย.นี้ เพื่อขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อยานเกราะสไตรเกอร์ และเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวน AH-6i ถึงความโปร่งใสและคุ้มค่า ว่า เป็นเรื่องปกติที่จะตรวจสอบได้หากบุคคลหรือองค์กรใดมีข้อกังวลใจก็สามารถดำเนินการตามช่องทางที่ภาครัฐมีอยู่ และกองทัพบกพร้อมชี้แจง

"วินธัย" แจงซื้อรถหุ้มเกราะ ฮ.เน้นคุ้มค่า โปร่งใสทั้งนี้ยืนยันว่า กระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ยึดระเบียบราชการ และกองทัพบกยินดีสนับสนุนข้อมูลภายใต้กฎหมายและกรอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เพราะทุกกระบวนการขั้นตอนเป็นลักษณะการเจรจาตกลงกันระหว่างรัฐ โดยเฉพาะทางสหรัฐฯ จะเป็นผู้กำหนดให้ตั้งแต่เรื่องของราคา และอื่นๆ

"วินธัย" แจงซื้อรถหุ้มเกราะ ฮ.เน้นคุ้มค่า โปร่งใสพันเอกวินธัย ยังย้ำว่า ในทุกกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพ เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ และคำนึงถึงความคุ้มค่า เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เป็นสินทรัพย์ด้านความมั่นคงของประเทศที่มีประสิทธิภาพ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด