ภายหลังรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบเพิ่มเติม กรณีหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จ้างล็อบบี้ยิสต์สหรัฐ ว่าจะเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อต้านนายกรัฐมนตรีช่วงเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาหรือไม่นั้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ล่าสุดจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายความมั่นคง ระบุว่า ได้มีการตรวจสอบ 2 ระดับ คือ 1.ตรวจสอบกรณีที่นายธนาธรไปจ้างล็อบบี้ยิสต์สหรัฐที่กำลังเป็นข่าวอยู่นี้ เพราะในสัญญาและข้อตกลงต่างๆ มีการให้ข้อมูลพาดพิงการเมืองในประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลบทั้งหมด และบางข้อความค่อนข้างหมิ่นเหม่เชื่อมโยงกับสถาบันหลักของชาติ นอกจากนั้นยังมีการกล่าวอ้างบางประเด็นปัญหาที่ทำให้เข้าใจผิด เช่น สถานการณ์และความต้องการของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องสิทธิเสรีภาพของคนไทยและสื่อมวลชนไทย เป็นต้น จึงกำลังมีการประเมินว่าสามารถดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรได้บ้าง 
2.ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทั่วไปของการว่าจ้างล็อบบี้ยิสต์ด้วยวาระทางการเมือง ซึ่งในส่วนหลังนี้ตรวจสอบมาตลอดตั้งแต่ยุคของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถือเป็นนักการเมืองไทยที่ใช้บริการของล็อบบี้ยิสต์เป็นรายแรกๆ 

สาเหตุที่ต้องตรวจสอบก็เพื่อป้องกันการแทรกแซงกิจการภายในของต่างชาติ ไม่ว่าจะในระดับบุคคล เอกชน หรือรัฐบาลก็ตาม เพราะการใช้บริการล็อบบี้ยิสต์ในบางมิติย่อมก่อผลกระทบต่อความมั่นคงแน่นอน จะเห็นได้ว่าแม้แต่สหรัฐเอง ใครมาจ้างลอบบี้ยิสต์ของสหรัฐ ยังต้องแจ้งให้รัฐบาลสหรัฐทราบด้วย แสดงว่าการทำงานของลอบบี้ยิสต์เป็นเรื่องอันตรายต่อความมั่นคงในมิติใดมิติหนึ่งแน่ ดังนั้นรัฐบาลของประเทศที่ผู้จ้างล็อบบี้ยิสต์พำนักอยู่ ก็ควรต้องรู้ข้อมูลด้วยเช่นกัน

สั่งทีม กม.หาช่องเอาผิดปมจ้างล็อบบี้ยิสต์สำหรับการตรวจสอบกรณีของนายธนาธร พบว่ามีการทำสัญญาว่าจ้างล็อบบี้ยิสต์ด้วยระยะเวลาสั้นๆ วงเงินไม่มากนัก จึงถือเป็นการใช้ล็อบบี้ยิสต์ในภารกิจสั้นๆ ยังไม่น่าวิตกอะไรมาก แต่ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลการตรวจสอบหลังจากนี้ว่าจะพบประเด็นอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และแม้จากข้อมูลที่ตรวจพบในขณะนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักว่าการจ้างล็อบบี้ยิสต์น่าจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยก็ตาม แต่ก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับรัฐบาลมาก เนื่องจากสถานการณ์การเมืองโลกในขณะนี้ รัฐบาลสหรัฐให้ความสำคัญกับไทยมาก เพื่อเป็นพันธมิตรในภูมิภาคในการคานอิทธิพลกับจีน

สำหรับข้อเสนอของฝ่ายความมั่นคงที่รายงานไปยังรัฐบาลก็คือ ให้ทุกหน่วยงานที่ถูกพาดพิงถึงในเอกสารว่าจ้างล็อบบี้ยิสต์ ชี้แจงข้อมูลที่ถูกทำให้เข้าใจผิด เพื่อให้เกิดความชัดเจน รอบด้าน โดยหน่วยงานที่ควรมีบทบาทหลักในการชี้แจง คือ กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญด้วย เพราะถูกพาดพิงถึงด้วยข้อกล่าวหารุนแรงด้วยเช่นกัน

ความพยายามของชาติมหาอำนาจในการเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น เพื่อประโยชน์ของชาติมหาอำนาจเองนั้น มีทั้งระดับรัฐบาล และคนในชาตินั้นๆ เองเปิดทางเชื้อเชิญให้มหาอำนาจเข้ามาแทรกแซง (เช่น การจ้างล็อบบี้ยิสต์ ซึ่งอาจหมายถึงการจ้างเพื่อให้ไปล็อบบี้คนในประเทศไทย ให้หันมาสนใจปัญหาและแทรกแซงกิจการภายในประเทศบ้านเกิดของคนจ้างล็อบบี้ยิสต์) ซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นประเด็นที่รัฐบาลของประเทศในซีกโลกตะวันออกค่อนข้างวิตกพอสมควร

อย่างในสิงคโปร์ ล่าสุดเพิ่งมีการเสนอให้มีกฎหมายป้องกันการแทรกแซงกิจการภายในจากต่างชาติ เพราะถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงกว่าการโจมตีทางทหาร โดยกฎหมายต้องเพิ่มอำนาจรัฐบาลให้สามารถป้องกัน สอบสวน และตอบโต้การแทรกแซงจากต่างชาติที่มุ่งโจมตีสิงคโปร์ได้ ซึ่งจะต้องรวมไปถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่แทรกแซงอธิปไตยและความมั่นคงของชาติด้วย