กองทัพเรือ จัดพิธีรับมอบเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เข้าประจำการที่กองเรือตรวจอ่าว ซึ่งการสร้างเรือหลวงลำนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังรบตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีรับมอบเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ที่ท่าเรือแหลมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

"กองทัพเรือ" รับมอบ "เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์" เข้าประจำการ

.

"กองทัพเรือ" รับมอบ "เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์" เข้าประจำการ

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกรมอู่ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

"กองทัพเรือ" รับมอบ "เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์" เข้าประจำการ

ต่อมาในปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อเรือลำนี้ว่า เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาประกอบพิธีปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำหรับโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำที่ 2 เฉลิมพระเกียรติฯ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 - 2561 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

"กองทัพเรือ" รับมอบ "เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์" เข้าประจำการ

.

"กองทัพเรือ" รับมอบ "เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์" เข้าประจำการ

โดยระยะที่ 1 เป็นการจัดหาเฉพาะระบบตัวเรือ จำนวน 1 ลำ ประกอบด้วยแบบและพัสดุในการสร้างเรือ พร้อมระบบสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงรวมและการบริการทางด้านเทคนิค ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 2561 ระยะที่ 2 การจัดหาระบบควบคุมบังคับบัญชาและตรวจการณ์ และระบบอาวุธ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2559 - 2561 ดำเนินการสร้างเรือ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

"กองทัพเรือ" รับมอบ "เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์" เข้าประจำการ

ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีรับมอบเรือแล้ว เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ จะเข้าประจำการที่ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ โดยมี นาวาโท วีรุตม์ ฉายะจินดา เป็นผู้บังคับการเรือ พร้อมด้วยกำลังพลประจำเรือ จำนวน 99 นาย โดยการสร้างเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังรบตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การรักษากฎหมายในทะเล และการปฏิบัติการรบผิวน้ำ รวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล และสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรืออื่น ๆ

"กองทัพเรือ" รับมอบ "เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์" เข้าประจำการ