กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ 5 พาณิชย์จังหวัดพาชุมชนต้นแบบ Smart village บุกเปิดตัว Show case ผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นางลลิดา จิวะนันทประวัติรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เชียงรายนครราชสีมา พิษณุโลก และพัทลุง จัดกิจกรรม Show case "Smart VillageOnline" ระหว่างวันที่ 26-28กันยายน 2562 ณ ลาน Atrium ชั้น3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยที่ผ่านมากรมฯได้คัดเลือก 5ชุมชนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมพัฒนาต้นแบบตามโครงการ Smart Village Online ซึ่งชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาธุรกิจตลอดกระบวนการเริ่มตั้งแต่การสร้างผู้ประกอบการที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในชุมชนสร้างอาชีพให้ตรงกับความถนัดของคนในชุมชน


จากนั้นได้ปรับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการและLifestyle ของตลาดในยุคปัจจุบันแต่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นความท้าทายในการทำงานอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงจากการทำธุรกิจแบบเดิมของคนในชุมชนที่ยึดถือกันมายาวนานให้ผลักดันไปสู่การทำตลาดแบบมืออาชีพที่ต้องอาศัยทักษะและการเรียนรู้จากพฤติกรรมของผู้บริโภค(Digital Transformation) เป็นหลักรวมไปถึงการสื่อสารเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่เน้นการนำเสนอคุณค่าและอัตลักษณ์ให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคและสามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าไปสู่การตลาดในช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้


อย่างไรก็ตาม จากผลงานการผลักดันชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสู่การเป็นSmart Village Online นับเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เราสามารถพาทั้ง5 ชุมชนให้กลายไปเป็นผู้ประกอบการแบบมืออาชีพซึ่งได้รับการฝึกภาคปฏิบัติในวิธีการนำผลิตภัณฑ์เข้าไปเสนอขายบนโลกออนไลน์เทคนิคการถ่ายภาพ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านเรื่องราว (Story Telling) และการสื่อสารทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดซื้อจนกระทั่งปัจจุบันสามารถขยายช่องทางการตลาดเข้าสู่แพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ระดับโลกอย่างLazada ได้สำเร็จ


ประกอบกับเพิ่มมูลค่าการซื้อขายให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการขายผ่านทางหน้าร้านแบบปกติ (Omni channel) นำมาสู่การจัดงานประกาศความสำเร็จในครั้งนี้ที่กรมฯ ได้พาผู้ประกอบการมาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และโชว์ผลงานที่ผ่านการพัฒนาอย่างเข้มข้นประกอบไปด้วย 5 ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนนาข่าจังหวัดอุดรธานี ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง 2. ชุมชนใบชาดอยแม่สลองจังหวัดเชียงราย ผลิตภัณฑ์ใบชา 3. ชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 4. ชุมชนบ้านวังส้มซ่าจังหวัดพิษณุโลก ผลิตภัณฑ์จากส้มซ่า และ 5. ชุมชนควนขนุน จังหวัดพัทลุงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระจูด

 

 

"โครงการ Smart Village Online มีจุดเริ่มต้นมาจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยนำแนวคิดจากหมู่บ้านเถาเป่า (Taobao Village Model) มาปรับใช้ซึ่งเป็นโปรเจคที่ประเทศจีนสามารถแก้ปัญหาความยากจนในชุมชนที่ห่างไกลด้วยการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบโลจิสติกส์ในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรสินค้าชุมชนและท้องถิ่นให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นจนประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก"

 

สำหรับแนวทางการพัฒนาต่อไปกรมฯจะเดินหน้าสร้างชุมชนที่มีความพร้อมให้ขยายจำนวนออกไปทั่วประเทศพร้อมผลักดันให้ขยายช่องทางการตลาดไปสู่ตลาดออฟไลน์แหล่งใหญ่ของประเทศ อาทิห้างสรรพสินค้า สนามบินและเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ ประกอบกับตลาดออนไลน์ในต่างประเทศผ่านwww.Thaitrade.com โครงการนี้ได้ตั้งเป้าความสำเร็จว่าจะช่วยสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนโดยใช้ความมีอัตลักษณ์ของชุมชนเป็นจุดขายสร้างการจดจำชุมชนเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเกิดระบบการกระจายสินค้าผ่านช่องทางการค้าออนไลน์และออฟไลน์ในรูปแบบ OmniChannel ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงและเลือกซื้อสินค้าชุมชนได้สะดวกและที่สำคัญส่งผลให้ชุมชนที่ห่างไกลเกิดการพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วย