นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าผลักดันตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ "Future Construction 2019 : BUILT TO LAST" เพื่อร่วมก้าวสู่ทศวรรษที่ 10 ของฟันเฟืองสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทย เดินหน้าผลักดันตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ โดยมี นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมงาน ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนุนอุตฯ ก่อสร้างไทยปี 62 โต 6.5%

นายถาวร เสนเนียม กล่าวว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนที่มีการเติบโตเร็ว ความอุดมสมบูรณ์ด้านวัตถุดิบ และโอกาสทางธุรกิจที่ยืดหยุ่นและกว้างขวาง ประเทศไทยจึงมีเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการจ้างงาน พัฒนาการทางธุรกิจ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนุนอุตฯ ก่อสร้างไทยปี 62 โต 6.5%


ทั้งนี้ พบว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในปี 2562 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 6.5% จากปีก่อน เป็นแรงส่งจากภาครัฐ 9% และจากภาคเอกชน 3.5% นอกจากนี้ วงการก่อสร้างไทยยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยติดอันดับที่ 32 ของโลก ในการจัดอันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ โดยธนาคารโลก เป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน และอันดับที่ 9 ของโลก ในการจัดอันดับดัชนีความสามารถทางการแข่งขันในหมวดโครงสร้างพื้นฐาน โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) 

ทั้งนี้ ในยุคที่เศรษฐกิจโลกกำลังต้องพึ่งพาแรงขับเคลื่อนจากกลุ่มประเทศในแถบตะวันออก ประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจึงอยู่ในฐานะตัวแปรสำคัญ กระทรวงคมนาคมซึ่งถือเป็นกระทรวงหลักที่จัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้าง มีการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้า ตลอดจนการบริการประชาชน อย่างครอบคลุม ทั่วถึง ทุกพื้นที่ ทั้งการขนส่งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ตลอดจนการก่อสร้าง การขยายท่าอากาศยานภูมิภาค ส่วนด้านการขนส่งทางน้ำ เช่น การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งการลงทุนก่อสร้างโครงการต่าง ๆ จะส่งผลให้เอกชนมีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนุนอุตฯ ก่อสร้างไทยปี 62 โต 6.5%