ครูลูกหนี้ 2,919 คนทั่วประเทศเฮ! ชนะคดีที่ยื่นฟ้อง รมว.ศธ.-ผู้บริหารศธ.ทุกระดับ รวม 6 ราย ชี้ละเลยระเบียบ กระทรวงศึกษาฯ เรื่องการหักเงินเดือนครูไปใช้หนี้ที่ต้องเหลือ 30% ของเงินเดือนไว้ยังชีพ ด้านตัวแทนครู ยันใช้หนี้ทุกบาททุกสตางค์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (26 ก.ย. 62) ที่ห้องพิจารณาคดี 10 ศาลปกครองนัดอ่านคำพิพากษาคดี ที่ครูลูกหนี้ จำนวน 2,919 ราย จาก 19 จังหวัดทั่วประเทศ ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับพวกรวม 6 ราย โดยแบ่งคดีออกเป็น 45 สำนวน ใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณ 1 ชั่วโมง คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2561
กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อออกคำสั่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระเงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ ปี 2551 ที่กำหนดให้ครูต้องเหลือเงินสุทธิ หลังหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 30%

ครูเกือบ 3000 คนเฮ! ศาลสั่งห้าม "ศธ." หักเงินเดือนใช้หนี้

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 6 ราย ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสพฐ. ,ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสกสค.
ในฐานะผู้บังคับบัญชาของครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทำการโดยละเลย และไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ตามข้อ 6 และข้อ 7 ที่กำหนดให้ครูต้องเหลือเงินสุทธิหลังหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 30%

ครูเกือบ 3000 คนเฮ! ศาลสั่งห้าม "ศธ." หักเงินเดือนใช้หนี้

อีกทั้งยังมีการออกหนังสือรับรองเงินเดือน ให้ครูสามารถนำไปกู้เงินกับสถาบันการเงินได้นั้น ถือเป็นการส่งเสริมให้ครูมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นเหตุให้ระบบบริหารจัดการเงินมีปัญหา และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการดำรงชีพของครูในที่สุด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 6 รายนั้น ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาออกมาส่วนภาพบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี ระหว่างที่ศาลกำลังอ่านคำพิพากษา มีครูมาจำนวนมากกว่า 100 คน เข้าไปร่วมฟังคำพิพากษาในห้องพิจารณาคดีจนแน่นขนัด บางรายถึงขั้นเป็นลมจนต้องหามส่งห้องพยาบาล ขณะที่บางรายถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจหลังได้ยินผลคำพิพากษา

ครูเกือบ 3000 คนเฮ! ศาลสั่งห้าม "ศธ." หักเงินเดือนใช้หนี้

ทางด้านผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 6 ราย ไม่ได้เดินทางมาศาลด้วยตนเอง แต่ได้ส่งตัวแทนมาฟังคำพิพากษา ด้านนายสุวัจ ศรีสด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาจะลา อำเภอเสิงงาม จังหวัดลำปาง บอกว่า ตนรู้สึกดีใจ หลังศาลพิพากษาให้ครูชนะคดี หลังจากนี้รอให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามคำสั่งศาลภายใน 180 วัน เพื่อให้ครูเหลือเงินไว้ดำรงชีพ 30% โดยหลังจากนี้กลุ่มครูจะวางแผนปรับโครงสร้างหนี้ และยืนยันว่าจะใช้หนี้ทุกบาททุกสตางค์ครบถ้วนอย่างแน่นอน