การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีจิตอาสาจากทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้การรถไฟฯ เป็นสื่อกลางนำส่งมอบให้แก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้เริ่มลำเลียงนำสิ่งของบริจาคขึ้นขบวนรถไฟมุ่งหน้าไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้ากองโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้อาสาทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เชิญชวนคนไทย ร่วมใจ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการบรรจุในถุงยังชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง หม้อหุงข้าว นม ผ้าอ้อมเด็ก เทียน ไฟแช็ก ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย ยากันยุง เพื่อทำการรวบรวมนำไปมอบให้แก่พี่น้องชาวไทยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น  


ปัจจุบัน  การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับธารน้ำใจหลั่งไหลจากประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ในการร่วมบริจาคข้าวของ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวนมาก  การรถไฟฯ จึงขอขอบคุณ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ห้างร้านบริษัทภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน และผู้มีจิตอาสา ที่ได้ร่วมกันมีมุทิตาจิตร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อส่งไปช่วยเหลือคนไทยที่ประสบอุทกภัย มา ณ ที่นี้


นายเอกรัชกล่าวว่า การรถไฟฯ ได้ระดมพนักงานที่มีจิตอาสาโดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รถไฟจากหลายภาคส่วน ในการช่วยกันขนส่งสิ่งของบริจาคขึ้นบนตู้สินค้าขบวนรถไฟ อาทิ เจ้าหน้าที่สถานีแม่น้ำ หน่วยบริการสินค้าสถานีกรุงเทพ หมวดความสะอาดสถานีกรุงเทพ ที่ช่วยขนสิ่งของบริจาคที่ได้รับมาขึ้นตู้สินค้า ตลอดจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขันจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย นำน้ำดื่ม สิ่งของบริจาคที่จำเป็นที่ได้รับบริจาคทั้งหมด จัดส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยในรอบแรกแล้ว โดยเริ่มเดินทางออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ในช่วงเวลา 18.55 น. ถึงสถานีอุบลราชธานีจากนั้นนายสงกรานต์ ดิษฐอั๊ง ผู้ช่วยสารวัตรงานเดินรถแขวงอุบลราชธานีและนายประสาท บัวกรด นายสถานีอุบลราชธานี ร่วมเป็นตัวแทนการรถไฟฯ โดยมีนายพรภวิษย์ เนียแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อเร่งนำส่งมอบให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆโดยเร็วที่สุด