"นายกฯ" ร่วมงานเลี้ยง "สภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน" พร้อมปาฐกถา ชี้ ไทย เป็นประตูเชื่อมโยงตลาดใหญ่ในภูมิภาค โว ศก.ไทยใหญ่เบอร์2อาเซียน โดยเมื่อวันที่ 25 ก.ย.62 ที่โรงแรม เจดับบลิว แมริออท นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เวลา 18.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าไทย 11 ชั่วโมง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐฯ และอาเซียน (US-ASEAN Business Council : USABC) และ หอการค้าสหรัฐฯ (US Chamber of Commerce : USCC) จัดขึ้น พร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "Fostering Partnership for Common Prosperity" ว่า ยินดีที่ไทยและสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียนมีโอกาสหารือกันบ่อยครั้ง สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในบทบาทของธุรกิจสหรัฐฯ ในไทย และมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าในการเสริมสร้างปัจจัยสนับสนุน และบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนประกอบธุรกิจ โดยได้ย้ำถึงจุดแข็งของไทย ทั้งโดยสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากร รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ไทยตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน เป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่ตลาดขนาดใหญ่ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคอื่น ๆ
นายกฯ กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมา ทำให้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน และมีสาขาเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในหลายๆ ด้าน ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ อย่างแนบแน่นและยาวนานถือเป็นจุดแข็งสำคัญประการหนึ่งของไทย ปัจจุบัน ไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิกของบริษัทเอกชนสหรัฐฯ หลายบริษัท เป็นที่ตั้งสำนักงานการบริการลูกค้าและสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มบริษัทต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ขณะเดียวกัน บริษัทไทยกว่า 20 บริษัทเข้าไปประกอบธุรกิจในสหรัฐฯ และมีแนวโน้มขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

"ประยุทธ์" ประกาศชัด!! จะทำให้ไทย เป็นประเทศรายได้สูง ในปี2579


นายกฯ กล่าวว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามเพิ่มความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขัน ผ่านการวางรากฐานให้เศรษฐกิจไทย ทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 เพื่อยกระดับ การผลิตของไทยให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลักดันโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC การดำเนินนโยบาย Thailand +1 และการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบภายใน ส่งผลให้ปีที่แล้วเศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราร้อยละ 4.1 ส่วนในปีนี้คาดว่าการเติบโตอาจลดลงมาอยู่ในช่วงร้อยละ 2.7-3.2 จากความตึงเครียดทางการค้าและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง
นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกลไกปรึกษาหารือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ผ่าน กลไกประชารัฐ รวมทั้งกำหนดนโยบายเร่งด่วน 12 ประการ โดยในด้านเศรษฐกิจ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG ในด้านการลงทุน รัฐบาลยังคงส่งเสริมการลงทุนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต และช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย โดย BOI ได้กำหนดให้ปีนี้เป็น ปีแห่งการลงทุนในไทย โดยได้ออกมาตรการจูงใจพิเศษเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า "ด้านการเมือง ปฏิบัติตามโรดแม็ป อย่างครบถ้วน ต่อจากนี้ ประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าภายใต้รัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยมีเป้าหมายคือ จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูง ภายในปี 2579 มีความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน มีพัฒนาการทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมในสิทธิพื้นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ตลอดจน เพิ่มพูนบทบาทเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนกับนานาประเทศ โดยมีอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นจุดตั้งต้น"
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในปีนี้ซึ่งไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์เสถียรภาพ และการเจริญเติบโตร่วมกันของประเทศทั้งในและนอกภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมความอย่างยั่งยืนในทุกมิติโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยในช่วงเวลาวาระประธานอาเซียนที่เหลือของไทย ไทยจะพยายามผลักดันการเจรจา RCEP ให้เกิดความคืบหน้าอย่างเต็มที่เท่าที่จะเป็นได้ รวมถึงการพัฒนาความเชื่อมโยง ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบ ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถให้กับกลุ่ม SMEs
นายกฯ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในความเป็นหุ้นส่วนภายใต้ กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคฯ โดยเฉพาะกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS) และการเปิดรับ ACMECS Development Partners ซึ่งสหรัฐฯ เป็นประเทศแรกที่ตอบรับเข้าร่วม รวมถึงภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกยังมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ร้อยละ 44 มีประชากรที่เป็นทั้งแรงงานและผู้บริโภคร้อยละ 65 และมีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) คิดเป็นร้อยละ 62 ของโลก โดยภายใต้การบริหารจัดการสิ่งท้าทายและเสริมสร้างประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่เปิดกว้างขึ้น ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ โดยในตอนท้ายนายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลในการเสริมสร้างบรรยากาศและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น