กรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของออสเตรเลีย กลายเป็นเขตการปกครองแรกของประ เทศ ที่เปิดเสรีกัญชาเพื่อการนันทนาการส่วนบุคคล ทั้งเสพย์และปลูก เริ่มตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สภานิติบัญญัติดินแดนเมืองหลวงออสเตรเลีย มีมติวันนี้ ในการเปิดเสรีให้บุคคลผู้ใหญ่สามารถครอบครองกัญชาแห้งได้ 50 กรัม หรือสามารถปลูกกัญชาได้ 2 ต้น นับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ปีหน้าเป็นต้นไป

"แคนเบอร์ร่า" เปิดเสรีกัญชา แห่งแรกในออสเตรเลีย


โดยคำว่าดินแดนเมืองหลวงออสเตรเลีย หรือ Australian Capital Territory ก็คือรัฐ บาลของกรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของประเทศที่มีประชากร 4 แสนคน

"แคนเบอร์ร่า" เปิดเสรีกัญชา แห่งแรกในออสเตรเลีย

"แคนเบอร์ร่า" เปิดเสรีกัญชา แห่งแรกในออสเตรเลีย


ในออสเตรเลียนั้น การครอบครองกัญชาแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นเรื่องผิดกฏหมาย แต่แคนเบอร์ร่า เป็นเขตปกครองแรกจากบรรดารัฐและดินแดนต่าง ๆ รวม 8 แห่งของออสเตรเลีย ที่มีการดำเนินการเพื่อให้มีการเปิดเสรีการครอบครองและการเพาะปลูกกัญชา

"แคนเบอร์ร่า" เปิดเสรีกัญชา แห่งแรกในออสเตรเลีย


สำหรับกัญชาในเชิงการแพทย์นั้นมีการอนุญาตมาตั้งแต่ปี 2550 โดยที่แพทย์จะต้องเป็นคนออกใบสั่งยาให้