อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ติดตามถนนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน พื้นที่ภาคอีสาน พร้อมเน้นย้ำการฟื้นฟูทางหลวงชนบทให้เข้าสู่สภาพปกติโดยเร็ว พร้อมสั่งการให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ทางหลวงชนบทลงพื้นที่ติดตามถนนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม


นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายพิชัย สุขอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 นายพีระพล ปั้นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่16 และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ได้รับความเสียหายจากพายุโพดุลและคาจิกิ ในพื้นที่ภาคอีสาน บนถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นเดินทางไปยังถนนทางหลวงชนบทสาย ยส.3009 แยก ทล.212 บ้านคำเตย อำเภอเลิงนกทา,อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งสะพานเบลีย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรชั่วคราวได้ก่อน และได้เดินทางต่อไปยังบริเวณสะพานนาจานร่วมใจ (สะพาน มห.007) แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 4013 - บ้านนาจาน ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับความเสียหายทำให้สะพานขาดไม่สามารถสัญจรได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ตอม่อ เข็ม โครงสร้างสะพาน สำหรับการพิจารณาซ่อมแซมปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

ทางหลวงชนบทลงพื้นที่ติดตามถนนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม


.

ทางหลวงชนบทลงพื้นที่ติดตามถนนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม


ทั้งนี้ อธิบดีฯ ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยให้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบอกทาง ให้ประชาชนสามารถสังเกตเห็นอย่างชัดเจนบริเวณที่มีถนนชำรุด และหลังน้ำลดให้เร่งสำรวจ ออกแบบ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูฯ และดำเนินการซ่อมแซมให้เข้าสู่สภาพปกติโดยเร็ว ถูกต้อง ประหยัดงบประมาณ พร้อมทั้งให้ดูแลบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่และได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ในช่วงสถานการณ์อุทกภัย

ทางหลวงชนบทลงพื้นที่ติดตามถนนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

.

ทางหลวงชนบทลงพื้นที่ติดตามถนนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด