เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจ โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4 จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "การปรับตัวของภาคธุรกิจ ในยุค Disruption" พบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะวิทยากร ไม่ว่าจะเป็น คุณสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตระยอง ติดต่อสอบถาม 062-409-0519

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline