วันนี้กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2562 จำนวน 413 นาย เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของกำลังพลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ด้วยความอดทน และเสียสละ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยช่วงเช้า เป็นพิธีสวนสนามเทิดเกียรติ ณ ลานเอนกประสงค์ มี พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานสำหรับปีนี้มีระดับผู้บังคับบัญชาที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน คือ พลเอก บัณฑิตย์ / พลเอก วีรชัย อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด / พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลอากาศเอก ไพศาล น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหารจากนั้นเป็นพิธีอำลาชีวิตราชการ ที่ห้องนเรศวร 

"ทัพไทย" จัดอำลาชีวิตราชการทหาร 413 นาย

โดย พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน โอกาสนี้ได้มอบหนังสือประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกจากราชการ ทั้งหมดจำนวน 413 นาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า ในนามของข้าราชการกองทัพไทย ต่างระลึกถึงและรู้สึกเสียดายต่อการที่ทุกคนต้องอำลาชีวิตราชการทหาร นับว่ากองทัพไทยต้องขาดบุคลากรที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าไปอีกวาระหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้รับราชการมานั้น เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทเสียสละ เพื่อพัฒนาประเทศชาติและกองทัพให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน และได้รับการชื่นชมทั้งในและนอกประเทศ

"ทัพไทย" จัดอำลาชีวิตราชการทหาร 413 นาย

ทั้งนี้ การจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารฯ เป็นการระลึกถึงคุณความดีของกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกนาย ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ด้วยความอดทน วิริยะ อุสาหะ และเสียสละ อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองบัญชาการกองทัพไทยมีความทันสมัย และมีการพัฒนามาเป็นลำดับ สมควรเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่ยกย่องเชิดชูสืบไป

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด