นายกรัฐมนตรี วันนี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นิวยอร์ก ภารกิจที่ผ่านมาได้ขึ้นเวทีกล่าวในนามอาเซียน ยืนยัน ความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับประชาคมโลก เพื่อดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มีถ้อยแถลงในนามประเทศสมาชิกอาเซียน ในการประชุม United Nations Climate Action Summit 2019 ย้ำว่า อาเซียนยินดีต่อการจัด Climate Action Summit และชื่นชมเลขาธิการสหประชาชาติ  ที่มีบทบาทนำในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   เพราะอาเซียน มีความเปราะบางสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบ ที่เพิ่มขึ้น  ก็เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค อาเซียนจึงพยายามดำเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศกับประชาคมโลกในทุกระดับ  เพื่อสนับสนุนความพยายามในการแก้ปัญหา


ในระดับภูมิภาค อาเซียนได้มีแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025 เพื่อมุ่งสู่การมี "สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน" และชุมชนที่มีภูมิต้านทาน โดยมียุทธศาตร์ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ยของยานพาหนะใหม่ขนาดเล็ก ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่มีประเทศใดที่สามารถต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เพียงลำพัง โดยอาเซียนพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนกับประชาคมโลกในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อประกันความยั่งยืนให้กับอนุชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด