พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ณ โรงพยาบาลศิริราช (เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562)

ในหลวง-พระราชินี เสด็จวางพวงมาลา เนื่องใน "วันมหิดล"


ในหลวง-พระราชินี เสด็จวางพวงมาลา เนื่องใน "วันมหิดล"

ภาพ รชานนท์ อินทรักษา (Rachanon Intharaksa)#NationPhoto #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #ในหลวง #วันมหิดล #โรงพยาบาลศิริราช
..

ในหลวง-พระราชินี เสด็จวางพวงมาลา เนื่องใน "วันมหิดล"

วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า "วันมหิดล" เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้นได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ ในกาลต่อมา

ในหลวง-พระราชินี เสด็จวางพวงมาลา เนื่องใน "วันมหิดล"


...