เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด(ปภ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสรุปสถานการณ์ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี


มท.2 ลั่นคำ ผู้ประสบอุทกภัยต้องอิ่มครบ 3 มื้อ ย้ำน้ำดื่มต้องสะอาดนายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ตนนำความห่วงใยของรัฐบาลที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายลงมาดูแล อำนวยความสะดวก และรับฟังปัญหาของพี่น้องเพื่อให้ทุกฝ่ายเร่งรัดแก้ปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะทราบดีว่า สถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องจำนวนมาก ทั้งที่อพยพมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว หรือบางส่วนที่อยู่ในบ้านเรือนที่น้ำยังท่วมอยู่

มท.2 ลั่นคำ ผู้ประสบอุทกภัยต้องอิ่มครบ 3 มื้อ ย้ำน้ำดื่มต้องสะอาด

.

มท.2 ลั่นคำ ผู้ประสบอุทกภัยต้องอิ่มครบ 3 มื้อ ย้ำน้ำดื่มต้องสะอาดตนย้ำเสมอว่าที่ห่วงใยที่สุดคือ ความปลอดภัยของชีวิตประชาชนต้องมาเป็นอันดับแรก ซึ่งยอมรับว่ายอดการสูญเสียชีวิตครั้งนี้ค่อนข้างสูงจึงไม่อยากให้เกิดเหตุสูญเสียซ้ำขึ้นอีก ที่สำคัญคือ ระบบการแจ้งเตือนข่าวสาร ขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบ โดยรับฟังข่าวสารสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิด สำหรับถุงยังชีพ ตนกำชับเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนของจังหวัดและอำเภอว่า ต้องแจกจ่ายให้ทั่วถึงและประเมินสถานการณ์ว่าต้องใช้อีกจำนวนเท่าไร กี่คน กี่ครัวเรือนเพียงพอหรือไม่ พี่น้องประชาชนต้องได้ทานอาหารครบทั้ง 3 มื้อ รวมถึงเรื่องน้ำดื่มต้องสะอาดและต้องหาแหล่งน้ำสำรองมาใช้ ให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนด้วย

มท.2 ลั่นคำ ผู้ประสบอุทกภัยต้องอิ่มครบ 3 มื้อ ย้ำน้ำดื่มต้องสะอาด

.

มท.2 ลั่นคำ ผู้ประสบอุทกภัยต้องอิ่มครบ 3 มื้อ ย้ำน้ำดื่มต้องสะอาด

.

มท.2 ลั่นคำ ผู้ประสบอุทกภัยต้องอิ่มครบ 3 มื้อ ย้ำน้ำดื่มต้องสะอาด

.

มท.2 ลั่นคำ ผู้ประสบอุทกภัยต้องอิ่มครบ 3 มื้อ ย้ำน้ำดื่มต้องสะอาดรมช.มหาดไทย กล่าวต่อว่า ที่ต้องขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรืออาสาสมัครในกรณีพิเศษเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันคือ ขอให้ช่วยดูแลตรวจตราบ้านเรือนและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ผู้ประสบภัยอยู่แล้ว ซึ่งอาจมีมิจฉาชีพแอบอ้างสวมรอยทำทีเป็นเจ้าหน้าที่ไปขโมยทรัพย์สินของประชาชนขอให้ช่วยเป็นหูเป็นตา ดูแลอย่าให้ซ้ำเติมทุกข์ของพี่น้องผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นอีก

มท.2 ลั่นคำ ผู้ประสบอุทกภัยต้องอิ่มครบ 3 มื้อ ย้ำน้ำดื่มต้องสะอาด

.

มท.2 ลั่นคำ ผู้ประสบอุทกภัยต้องอิ่มครบ 3 มื้อ ย้ำน้ำดื่มต้องสะอาดอีกเรื่องที่ห่วงและสำคัญมากเช่นกันคือ ระบบสุขอนามัยโดยเฉพาะการขับถ่ายหรือสุขาภิบาล ที่ยังไม่เพียงพอก็ต้องประสานกับจังหวัดอื่นที่ใกล้เคียงหรือ อบจ.จังหวัดอื่นๆในเรื่องรถสุขาเคลื่อนที่ รถอาบน้ำและระบบขนส่งสิ่งปฏิกูลต่างๆ อย่าให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยตามมา ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันช่วยพี่น้องไทยด้วยกันในยามลำบาก ขอให้รวมใจกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยไปด้วยกัน

มท.2 ลั่นคำ ผู้ประสบอุทกภัยต้องอิ่มครบ 3 มื้อ ย้ำน้ำดื่มต้องสะอาด