แม้พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะไม่ใช่แหล่งผลิตยาเสพติด แต่กลับเป็นเส้นทางที่นักค้ายาใช้ลำเลียงยาเสพติดออกสู่ประเทศที่ 3 เพราะเต็มไปด้วยพื้นที่เปราะบาง ยากต่อการควบคุม จนกลายเป็นดินแดนที่มีสถิติคดียาเสพติดพุ่งสูงที่สุด ความท้าทายคือจะทำอย่างไรให้ปัญหายาเสพติดที่หมักหมมอยู่ใต้พรมมานานหมดไปได้ ติดตามกับทีมข่าวชั่วโมงสืบสวน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
แม้พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะไม่ใช่แหล่งผลิตยาเสพติดแต่กลับเป็นเส้นทางที่นักค้ายาใช้ลำเลียงยาเสพติดออกสู่ประเทศที่ 3เพราะเต็มไปด้วยพื้นที่เปราะบาง ยากต่อการควบคุมจนกลายเป็นดินแดนที่มีสถิติคดียาเสพติดพุ่งสูงที่สุดความท้าทายคือจะทำอย่างไรให้ปัญหายาเสพติดที่หมักหมมอยู่ใต้พรมมานานหมดไปได้ติดตามกับทีมข่าวชั่วโมงสืบสวน

การแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้นั้นไม่ใช่ภารกิจของเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน จึงเกิดเป็นโครงการ camp 35 บำบัดยาเสพติดควบคู่ไปกับการปราบปรามและหากโมเดลนี้สำเร็จจะมีการขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆในอนาคตครับ

การบูรณะเพนียดคล้องช้างอยุธยา อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ของกรมศิลปากร ครั้งล่าสุด มีความแตกต่างไปจากที่ชาวบ้าน เคยเห็นทำให้เกิดคำถามว่าการบูรณะครั้งนี้เป็นการอนุรักษ์หรือทำลายโบราณสถาน กันแน่มาติดตามกลับชั่วโมงสืบสวน
แม้กรมศิลปากรจะยืนยันว่าการบูรณะ เป็นไปตามหลักฐานภาพถ่ายเก่าแก่ที่สุดที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 4 ตามนโยบายบูรณะโบราณสถานของกรมศิลปากรที่ต้องมีความใกล้เคียงกับอดีตมากที่สุดเรื่องนี้ จึงยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าการอนุรักษ์ ควรจะต้องบูรณะในรูปแบบไหนแบบที่ชาวบ้านต้องการ หรือ แบบที่เคยปรากฏในอดีต