"ชวน หลีกภัย" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเตรียมเรียกประชุมรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่ 5 มิ.ย. เชื่อไม่เกิดความวุ่นวาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎ จัดพิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่1 และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่2 รับพระบรมราชโองการ ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติ โดยมีนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เชิญพระบรมราชโองการ

"ชวน" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ นายชวน ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับพระบรมราชโองการ ว่า เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตนก็จะเริ่มปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยวันพรุ่งนี้ (1 มิ.ย.) ฝ่ายเลขาธิการรัฐสภาจะส่งหนังสือไปยังสมาชิกเพื่อนัดประชุม โดยตามข้อบังคับจะต้องแจ้งวาระให้ทราบก่อน 3วัน ดังนั้นวันที่จะมีการประชุมได้เร็วสุดคือวันที่5 มิ.ย.

"ชวน" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร


โดยในวันที่ 5 มิ.ย. เวลา 09.00 น. จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สมาชิกอีก4คนได้ปฏิญาณตน เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการลงมติเรื่องต่างๆได้ จากนั้นจะนัดประชุมรัฐสภาวาระการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยจากการหารือกับประธานวุฒิสภา กำหนดไว้ในเวลา 11.00 น. ซึ่งการประชุมรัฐสภาต้องมีการร่วมมือจากทั้ง 2สภา จึงได้เรียนถามประธานวุฒิภาและเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องความพร้อมของสถานที่ โดยได้ข้อสรุปว่าจะยังใช้ห้องประชุมที่ทีโอที เช่นเดิม เนื่องจากมีความพร้อมมากที่สุด

"ชวน" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร


และในวันที่ 6 มิ.ย. จะมีการนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อกำหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป โดยมีภาระกิจเร่งด่วนคือการตั้งกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุม ซึ่งฝ่ายเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เตรียมการเอาไว้แล้ว

"ชวน" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร


ทั้งนี้ นายชวน เชื่อว่าการประชุมรัฐสภาเพื่อเบือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 5 มิ.ย.นั้น จะไม่มีปัญหาความวุ่นวายเกิดขึ้นใจริบถ้วยรางวัลคืน และประกาศจะไม่เชิญทีมชาติเกาหลีใต้มาแข่งในรายการนี้อีก

"ชวน" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

.

"ชวน" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

.

"ชวน" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

.

"ชวน" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

.

"ชวน" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

.

"ชวน" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

.

"ชวน" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

.

"ชวน" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

.

"ชวน" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

.

"ชวน" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

.

"ชวน" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

.

"ชวน" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร