ว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย บอกก่อนเดินทางเข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่า ในเวลา 14.00น. จะเดินทางไปหารือกับนายพรเพชร วิชิตชลชัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ว่าที่ประธานวุฒิสภา เรื่องการจัดเตรียมสถานที่จัดการจัดประชุมรัฐสภา เพราะประธานวุฒิสภาจะเป็นองค์ประธานเนื่องจากมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อน จะต้องดูว่าสถานที่เพียงพอมากน้อยเพียงใด เพราะเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากจะมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นมาอีก 250คน จาก500คน 

ว่าที่ประธานสภาฯ เข้าหารือ ดูความพร้อมสถานที่ก่อนกำหนดวันเลือกนายกฯ


ส่วนการกำหนดวันประชุม ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นวันใด ต้องหารือในความพร้อมของสองสภาก่อน ทั้งสถานที่ทและเครื่องเสียง แต่ตามกรอบเวลา ถ้าจะมีการประชุมเมื่อไร ประธานสภาจะต้องแจ้งให้สมาชิกรับทราบวันประชุมล่วงหน้าก่อน 3 วัน  
ส่วน การประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีมีโอกาสเกิดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน หรือไม่ นายชวน ระบุว่า ยังไม่สามารถตอบได้ เพราะต้องรอหารือกันก่อน

ว่าที่ประธานสภาฯ เข้าหารือ ดูความพร้อมสถานที่ก่อนกำหนดวันเลือกนายกฯ


ทั้งนี้การประชุมเลือกนายกรัฐมนตรี จะต้องเป็นการประชุมเร่งด่วนหรือไม่ นายชวนระบุว่าไม่จำเป็นต้องจัดการประชุมเร่งด่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะ ได้แจ้งทุกฝ่ายทราบแล้วว่า ต้องยึดข้อบังคับโดยเคร่งครัด และขอให้ยึดระเบียบเหล่านี้ พร้อมทั้งให้เกียรติกับทุกฝ่าย
ส่วนการจัดตั้งรัฐบาลที่มีอยู่ตอนนี้ จะมีผลอะไรกับการกำหนดวันเลือกนายกรัฐมนตรี หรือไม่ นายชวนตอบว่า ต้องไปถามฝ่ายผู้ประสานงาน

ว่าที่ประธานสภาฯ เข้าหารือ ดูความพร้อมสถานที่ก่อนกำหนดวันเลือกนายกฯ