กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรม "Digital Talent" รุ่นที่ 1 เชิญกูรูด้านอีคอมเมิร์ซติวเข้มเทคนิคการเปิดร้านค้าออนไลน์ ภาษีร้านค้าออนไลน์ การบริหารเว็บไซต์ บริหารสต๊อก ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายวุฒิไกรลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่ากรมได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Digital Talent : SMEs เก่ง ดาวเด่นดิจิทัล รุ่นที่ 1" เพื่อพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจจะขยายตลาดการค้าออนไลน์ให้มีโอกาสในการขยายธุรกิจได้เพิ่มขึ้นโดยรุ่นแรกจะเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ประกอบธุรกิจที่มีร้านค้าออนไลน์โดยเฉพาะธุรกิจที่กำลังเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์ในปัจจุบัน ได้แก่ ธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องประดับ, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและเครื่องสำอาง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์จากหลากหลายสถาบันมาร่วมให้ความรู้แบ่งเนื้อหาการสัมมนาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.ภาคทฤษฎี กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 17 และ 19 มิ.ย.2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรีผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการเริ่มต้นตั้งร้านค้าออนไลน์อย่างมีระบบ , ภาษีร้านค้าออนไลน์ที่ธุรกิจจะต้องรู้ , การบริหารเว็บไซต์ให้มีมาตรฐานสากล , การบริหารสต๊อกสินค้าแบบมืออาชีพและการลดต้นทุนการขนส่งด้วย e-Logistics 


2.ภาคปฏิบัติ กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค.2562 ณ K ONLINESHOP SPACE (KOS) ชั้น5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยกิจกรรมในส่วนนี้จะแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 3 กลุ่มตามประเภทธุรกิจในข้างต้นเพื่อจะได้เรียนรู้แบบเจาะลึกถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างตรงจุด เช่นเทคนิคการเพิ่มลูกค้าร้านค้าออนไลน์ในยุคดิจิทัล ,กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในยุค 4.0 , เทคนิคการสร้างยอดขายสินค้าบนโลกออนไลน์และการสร้างมาตรฐานเครื่องสำอางให้ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ เป็นต้น

นายวุฒิไกรกล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ กรมตั้งเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างถูกต้องมีทิศทางที่ชัดเจนไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจที่ผิดพลาดประกอบกับปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นทุกวัน การสร้างความน่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อสร้างแต้มต่อให้กับธุรกิจได้เหนือกว่าคู่แข่ง

 

ทั้งนี้กรมจะผลักดันให้ร้านค้าออนไลน์เข้าสู่การสร้างมาตรฐานทางธุรกิจและขอเครื่องหมาย DBD Registered จากกรมฯเพื่อแสดงความมีตัวตนบนโลกออนไลน์ รวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจไปสู่เกณฑ์ที่สูงขึ้นด้วยเครื่องหมาย DBD Verified เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้าตามมาโดยปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered จำนวน43,932 ราย และ DBD Verified จำนวน363 ราย