สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ระบุ เศรษฐกิจภูมิภาคยังขยายตัวจากการลงทุนและการบริโภค โดยเฉพาะภาคตะวันออก ตะวันตก กรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะที่ภาคเหนือ การท่องเที่ยวปรับตัวลดลง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พรชัย ฐีระเวช เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคเดือน เม.ย.2562 โดยเศรษฐกิจภาคตะวันออก ภาคตะวันตก กรุงเทพฯและปริมณฑล ขยายตัว เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคหมวดสินค้าคงทนของผู้มีรายได้ปานกลางและสูงขยายตัวต่อเนื่องอย่างน้อย 5 เดือนติดต่อกัน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในหลายภูมิภาค ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเศรษฐกิจขยายตัวจากการบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยว ขณะที่ภาคเหนือ เศรษฐกิจขยายตัวจากการลงทุนและบริโภคภาคเอกชน แต่ภาคการท่องเที่ยวปรับตัวลดลง ส่วนภาคกลางและภาคใต้เศรษฐกิจทรงตัว