รองอธิบดีกรมสบส. ลงพื้นที่ตรวจสถานเสริมความงามย่านจตุจักร หลังสาววัย 21 เข้าผ่าตัดคางเกิดอาการช็อค อยู่ระหว่างติดต่อแพทย์ผ่าตัด ให้บริการตามมาตรฐานหรือไม่ คาดใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 1 อาทิตย์รุ้ผล ด้านผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งย่านวิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 30 พฤษภาคม ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสบส. เปิดเผยถึงกรณีผู้รับบริการสลบระหว่างเสริมความงามว่า ทางกรมสบส.มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการดูแลตามพรบ.สถานพยาบาล เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาจากสิ่งที่สถานพยาบาลให้บริการประชาชนที่พิจารณาแล้วว่ามีผลกระทบต่อประชาชน เช่น กรณีการรักษาที่อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นมา ทางสบส.ก็จะต้องลงมาตรวจสอบเรื่องเครื่องมือว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานทางการแพทย์หรือไม่ บุคคลากรที่ให้บริการ หรือบุคคลากรทางการแพทย์ เป็นแพทย์จริงหรือไม่ทพ.อาคม กล่าวต่อว่า ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคลินิกดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เปิดถูกต้องตามกฎหมาย มีเครื่องมืออุปกรณ์ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของทางสบส. แต่มีประเด็นเล็กน้อย เช่น ช่วงเวลาในการเปิดดำเนินการอาจจะไม่ตรงตามเวลาที่ได้แจ้งไว้ หรือแพทย์ที่มาให้บริการอาจไม่ได้ยื่นใบประกอบวิชาชีพ จึงเป็นกลไกที่ต้องมีการประเมินตามกฎหมายต่อไป ส่วนเรื่องมาตรฐานทางการแพทย์ในการให้บริการในเคสนี้ ซึ่งจริงๆ แล้วการให้บริการทางการแพทย์จะมีสภาที่เกี่ยวข้องดูแลอยู่ และในกรมสบส.จะมีอนุกรรมการที่พิจารณาเรื่องมาตรฐานทางการแพทย์อยู่แล้ว โดยอนุกรรมการชุดนี้จะมีการสืบเสาะว่าการให้บริการลักษณะนี้มีการให้บริการที่ถูกต้องหรือไม่ เช่น การผ่าตัด การใช้ยาสลบ การใช้ยาชา หรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมในการผ่าตัดมีความถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งจะนำเรื่องนี้เข้าคณะอนุกรรมการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ที่เกิดผลกระทบทางการแพทย์ และทางผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ว่ามีความถูกต้องเป็นธรรมอย่างไร หลังจากนี้จะมีการชี้แจงให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง คาดว่าใช้เวลาไม่นานไม่น่าจะเกิน 1 สัปดาห์

ทพ.อาคม กล่าวต่อว่า โดยขั้นตอนเมื่อเรื่องเข้าไปที่กรมสบส.จะมีอนุกรรมการคอยพิจารณาเรื่อง ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เป็นแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด เพราะแพทย์ลักษณะทั่วไปที่ให้บริการในส่วนนี้ที่ทำการผ่าตัดได้ให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์หรือไม่อย่างไร และจะต้องทำการตรวจสอบว่าบุคคลที่ทำการผ่าตัดเป็นแพทย์คนดังกล่าวถูกต้องจริงหรือไม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดต่อแพทย์ที่มีชื่ออยู่ตาม OPD CARD ว่ามีการผ่าตัดจริงหรือไม่ทพ.อาคม กล่าวว่า คลินิกที่เปิดถูกต้องตามมาตรฐานสบส. มีเครื่องมืออุปกรณ์ และบุคคลากรที่ถูกต้อง ก็สามารถเปิดให้บริการตามปกติได้ ส่วนในเคสนี้ต้องเข้าสู่การพิสูจน์อยู่ว่ามีการให้บริการถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ ไม่ใช่เพียงแค่บุคคลากร การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงวิธีที่ให้บริการ จะต้องมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดว่าถูกต้องหรือไม่ และทางแพทย์สภาจะว่าอย่างไร เป็นต้น กรณีที่จะมีการปิดคลินิก คือ 1.ถ้ามีการต้องปรับปรุงชั่วคราว แล้วการปรับปรุงนั้นไปกระทบโซนให้บริการ ก็จะต้องมีการปิดในส่วนนั้น ถ้าการปรับปรุงชั่วคราวไม่กระทบต่อการให้บริการมีการแยกเป็นสัดเป็นส่วนก็สามารถเปิดให้บริการได้ ทั้งนี้ทางสบส.ยังไม่มีการสั่งปิด เพราะยังต้องมีการตรวจสอบพิสูจน์ว่ามีการดำเนินการตามมาตรฐานหรือไม่ หากพบว่าบางส่วนดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ก็จะอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่ปิดในส่วนไหนชั่วคราว เป็นต้นทพ.อาคม กล่าวต่อว่า ส่วนผู้ที่เกิดผลกระทบทางการแพทย์อายุ 21 ปี ยังไม่ได้เสียชีวิต ยังอยู่ในความดูแลต่อเนื่องของโรงพยาบาล พบมีอาการที่ดีขึ้นส่วนการช็อคจากการผ่าตัดคางมีสาเหตุของการช็อคเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนั้นทางทพ.อาคม กล่าวอีกว่า เกิดจากสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น การใส่ยาชาจำนวนมาก หรือกลไลการเสียเลือดมากจากการผ่าตัด เพราะการผ่าตัดเหล่านี้อยู่ใกล้เส้นเลือดใหญ่ หรือช็อคจากภาวะของยาเหล่านี้ก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาท ทำให้เกิดอาการช็อค ไม่มีความรู้สึก ได้ทพ.อาคม กล่าวยืนยันว่า แม้จะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ถูกต้อง การให้บริการของแพทย์จะต้องถูกต้องตามมาตรฐานด้วย เป็นสิ่งที่เราให้ความเป็นธรรมกับประชาชน ไม่ว่าแพทย์จริง อุปกรณ์ถูกต้อง แต่ก็ต้องดูมาตรฐานทางการแพทย์ด้วยว่าเขาให้บริการได้ถูกต้องหรือไม่