ปลัดกระทรวงการคลัง ประสงค์ พูนธเนศ ระบุ จำนวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด มั่นใจว่าภายในสิ้นปีนี้ จำนวนสมาชิกจะเพิ่มเป็น 1.2 ล้านราย หรือเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปี 2561 ซึ่งมีสมาชิก 6 แสนราย ซึ่งเป็นผลจากกระทรวงมหาดไทย ร่วมสร้างความเข้าใจและดึงชาวบ้านร่วมเป็นสมาชิก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline