ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุก พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ หรือหมอโด่ง อดีตเลขานุการ"บุญทรง" 50 ปี คดีทุจริตระบายข้าวจีทูจี ก่อนหน้านี้เพิ่งสั่งยึดทรัพย์ร่วม 900 ล้าน ส่วน "สุธี" ผิด 4 กระทง คุก 32 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 28 พ.ค.2562 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดฟังคำพิพากษาคดีที่อัยการสูงสุด (อสส.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ หรือหมอโด่ง อดีตเลขานุการ รมว.พาณิชย์ (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์) และนายสุธี เชื่อมไธสง ลูกน้องนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร อดีตพ่อค้าข้าวชื่อ เป็นจำเลย ในคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยจำเลยทั้ง 2 รายหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาฯ ต่อมาศาลฎีกาฯพิจารณาคดีนี้ลับหลังจำเลยตามที่ อสส. ยื่นคำร้อง เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 
ศาลฎีกานักการเมือง ตัดสินให้จำคุก พ.ต.นพ.วีระวุฒิ ทำผิด 4 กระทง กระทงละ 18 ปี รวม 72 ปี แต่โทษจำคุกสูงสุดได้ไม่เกิน 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา จึงให้ลงโทษจำคุก 50 ปี ส่วนนายสุธี เชื่อมไธสง ทำผิด 4 กระทง กระทงละ 8 ปี รวมจำคุก 32 ปี

คุก 72 ปี! "หมอโด่ง" ทุจริตระบายข้าว


คำพิพากษาศาลฎีกาฯ ระบุว่า พิเคราะห์พยานหลักฐานตามทางไต่สวนและรายงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้วเห็นว่า พ.ต.นพ.วีระวุฒิ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรมว.พาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์) มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ นอกจากนี้ยังถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กบข.) และอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ รมว.พาณิชย์ (นายบุญทรง) 
มีพฤติการณ์ ว่า พ.ต.นพ.วีระวุฒิ กับพวกร่วมกันวางแผนโดยการแอบอ้างนำบริษัท กว่างตงฯ และบริษัท ห่ายหนานฯ (2 รัฐวิสาหกิจจีน) เข้ามาทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจี กับกรมการค้าต่างประเทศ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรม โดยมีนายสุธี กับพวกสนับสนุนด้วยการนำบริษัทค้าข้าวภายในประเทศมาทำสัญญาซื้อข้าวจีทูจี กับกรมการค้าต่างประเทศ ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด โดยมิได้มีการส่งข้าวออกไปยังต่างประเทศตามโครงการจีทูจี ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ ถือว่า พ.ต.นพ.วีระวุฒิ ร่วมกับพวกทุจริตในการระบายข้าวจีทูจีซึ่งศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้ร่วมกระทำความผิดไปแล้ว ส่วนนายสุธี ได้ร่วมสนับสนุน พ.ต.นพ.วีระวุฒิ กับพวกกระทำความผิดดังกล่าว

คุก 72 ปี! "หมอโด่ง" ทุจริตระบายข้าว

ศาลฎีกาฯ พิพากษาจำคุก พ.ต.นพ.วีระวุฒิ 18 ปี รวม 4 กระทง แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว คงให้จำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) และจำคุกนายสุธี กระทงละ 8 ปี รวม 4 กระทง เป็นจำคุก 32 ปี และให้นายสุธี ชำระค่าเสียหายในส่วนแพ่งแก่กระทรวงการคลัง จำนวน 16,912,128,273 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ทำสัญญา
อนึ่ง ศาลฎีกาฯ ได้ออกหมายจับ พ.ต.นพ.วีระวุฒิ และนายสุธี เพื่อบังคับรับโทษตามคำพิพากษาแล้ว

คุก 72 ปี! "หมอโด่ง" ทุจริตระบายข้าว

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้ทรัพย์สินของ พ.ต.นพ.ดร.วีระวุฒิ จำเลยร่วมคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จำนวน 896,554,760.28 บาท ตกเป็นของแผ่นดิน เพราะเห็นว่า ขณะดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของนายบุญทรง หมอโด่งมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ
ส่วนทรัพย์สินที่ศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ประกอบด้วย
บัญชีเงินฝากธนาคารชื่อ พ.ต.นพ.ดร.วีระวุฒิ ผู้ถูกกล่าวหา79,389,106.02 บาท
บัญชีเงินฝากชื่อ นางชุฏิมา อดีตภรรยา 367,313,172 บาทเศษ
บัญชีเงินฝากชื่อ น.ส.อรชุมา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  41,607,000 บาท
บัญชีเงินฝากชื่อนางอรณี มารดาผู้ถูกกล่าวหา  357,555,747 บาทเศษ
บัญชีเงินฝากชื่อ พล.ต.ต.วีระวัฒน์ บิดาผู้ถูกกล่าวหา 43,388,526.50 บาท
บัญชีเงินฝากชื่อนายสมาน ญาติมิ บิดาของอดีตภรรยา 5,901,267.90 บาท
บัญชีเงินฝากชื่อ น.ส.ชุตินันท์ หลานของอดีตภรรยา มูลค่า 1.4 ล้านบาท

คุก 72 ปี! "หมอโด่ง" ทุจริตระบายข้าว

.

คุก 72 ปี! "หมอโด่ง" ทุจริตระบายข้าว

.

คุก 72 ปี! "หมอโด่ง" ทุจริตระบายข้าว