การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งปิดที่ทำการทุกแห่งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ยกเว้นเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) 3 แห่ง ที่เปิดทำการพร้อมให้บริการชำระค่าไฟฟ้าปกติ ได้แก่ โซน Fashion ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต บริเวณชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน และบริเวณ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ โดยเปิดทำการระหว่างเวลา 10.00 - 17.30 น.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     

โดย กฟน. จะเปิดทำการในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 07.30 15.30 น. (ให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้า และธุรกรรมทางการเงิน เวลา 07.30 - 15.00 น.) สำหรับในช่วงเวลาปิดทำการสามารถชำระค่าไฟฟ้า โดยผ่านช่องทาง MEA Smart Life Application หักผ่านบัตรเครดิต Mastercard และ Visa ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store และ Google Play ดาวน์โหลดฟรี คลิก http://is.gd/KlyQKF หักบัญชีบัตรเครดิต ชำระผ่านทาง ATM ชำระผ่านทาง Internet Banking ชำระผ่านทาง Mobile Banking หรือชำระผ่านตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้าทุกแห่ง เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคาร เทสโก้โลตัส และบิ๊กซี เป็นต้น ทั้งนี้ กฟน. ยังให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง สามารถแจ้งผ่าน MEA Smart Life Application ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ กฟน. ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง (MEA) [email protected] : @meanews Twitter : @mea_news รวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขต ได้ทุกแห่ง และแจ้งผ่านศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง     


และตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ต่อมา คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุม ครั้งที่ 33/2562 (ครั้งที่ 595) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มีมติเรื่องแนวทางการดำเนินงานเปลี่ยนวัน Peak เป็นวัน Off Peak นั้น     


สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุม ครั้งที่ 33/2562 (ครั้งที่ 595) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มีมติเรื่องแนวทางการดำเนินงานเปลี่ยนวัน Peak เป็นวัน Off Peak สำหรับวันหยุดราชการประจำปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการปกติตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นช่วงเวลา Off Peak ตามข้อกำหนดช่วงเวลาอัตรา Time of Use (TOU) และทั้งนี้ กฟน. ได้ออกประกาศ กฟน. ที่ 37/2562 เรื่อง การกำหนดวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน Off Peak สำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) ดังกล่าวแล้ว