พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยก่อนการประชุมนายยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนำคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เพื่อนำเสนอผลงาน รถสามล้อไฟฟ้า และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถสามล้อไฟฟ้าในประเทศไทย ประจำปี 2562
โดยนายกฯได้ทดลองขับรถตุ๊กตุ๊กวนจากตึกบัญชาการ 1 ผ่านด้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าและวนกลับมาที่ตึกบัญชาการ 1

"บิ๊กตู่" ทดลองขับ ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

.

"บิ๊กตู่" ทดลองขับ ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

.

"บิ๊กตู่" ทดลองขับ ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า


จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันดื่มนมโลก ปี 2562 (World Milk Day 2019)"
โดยนายยกฯได้ดื่มนม ณ ทำเนียบรัฐบาล

"บิ๊กตู่" ทดลองขับ ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

.

"บิ๊กตู่" ทดลองขับ ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

.

"บิ๊กตู่" ทดลองขับ ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

.

"บิ๊กตู่" ทดลองขับ ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า