กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดวากายามะ เปิดเวทีสร้างเครือข่ายทางการค้า หวังเพิ่มโอกาสในการขยายการค้า การลงทุนระหว่างกัน เผยเตรียมใช้ "วากายามะ โมเดล" ขยายเข้าสู่จังหวัดอื่นของญี่ปุ่นต่อไป เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการของไทย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น ว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับจังหวัดวากายามะ นำโดยนายโยชิโนบุ นิซากะ (Mr. Yoshinobu NISAKA) ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะ ที่ได้นำภาคเอกชนรายสำคัญของจังหวัดวากายามะจำนวน 19 ราย เดินทางมาไทย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้า (Business networking) กับผู้ประกอบการไทย ณ โรงแรม Okura Prestige กรุงเทพฯ

พาณิชย์เผยปี 61 ไทย-ญี่ปุ่นมีมูลค่าการค้า 6 หมื่นล้านดอลลาร์


"การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้าในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสและขยายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการของไทย ในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ทำให้สินค้าของไทยมีโอกาสขยายเข้าสู่ตลาดเมืองวากายามะ ซึ่งเป็นเมืองรองของญี่ปุ่นได้ และยังจะได้รับการถ่ายทอดจุดแข็งของผู้ประกอบการญี่ปุ่น ทั้งในด้านการผลิต สินค้าเกษตร และเครื่องหนัง ที่ผู้ประกอบการไทยสามารถนำมาปรับใช้ในการผลิตสินค้าไทยได้"

พาณิชย์เผยปี 61 ไทย-ญี่ปุ่นมีมูลค่าการค้า 6 หมื่นล้านดอลลาร์


ทั้งนี้ จังหวัดวากายามะ มีอุตสาหกรรมหลักอยู่ในภาคการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ เหล็ก เครื่องจักรกล และอาหาร มีผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมาก โดยกลุ่ม SMEs หลัก ได้แก่ เครื่องหนัง สิ่งทอ ของใช้ในครัวเรือน เครื่องเขียน เฟอร์นิเจอร์ และอาหารแปรรูป เป็นต้น และยังมีชื่อเสียงและจุดแข็งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงเป็นหนึ่งในพื้นที่ผลิตเครื่องหนังที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนอกเหนือจากกรุงโตเกียวและจังหวัดเฮียวโงะ

พาณิชย์เผยปี 61 ไทย-ญี่ปุ่นมีมูลค่าการค้า 6 หมื่นล้านดอลลาร์นายภูสิตกล่าวว่า นอกจากการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจแล้ว กรมฯ ยังมีแผนที่จะเชิญนักธุรกิจไทยที่สนใจ เดินทางไปเยือนจังหวัดวากายามะ เพื่อศึกษาโอกาสทางการค้าและความร่วมมือระหว่างกันในเร็วๆ นี้ด้วย และยังได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในญี่ปุ่น ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับจังหวัดอื่นๆ ในญี่ปุ่นที่มีศักยภาพ ในลักษณะ "Wakayama Model" เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพิ่มเติมด้วย

พาณิชย์เผยปี 61 ไทย-ญี่ปุ่นมีมูลค่าการค้า 6 หมื่นล้านดอลลาร์

.
ในปี 2561 ไทยและญี่ปุ่นมีมูลค่าการค้า รวม 60,201.49 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.24 และญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของโครงการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด สำหรับการผลักดันสินค้าไทยเจาะเข้าสู่ตลาดเมืองรอง เป็นไปตามนโยบายของกรมฯ ที่มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการขยายตลาดไปสู่ตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ นอกเหนือจากเมืองหลัก หรือตลาดหลักเดิมที่มีอยู่ และยังสอดคล้องกับนโยบายผลักดันผู้ประกอบการท้องถิ่นให้สามารถขยายตลาดสู่ตลาดโลก (Local to Global) โดยนโยบายดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับนโยบายอาเบะโนมิกส์ของรัฐบาลญี่ปุ่น ในการพัฒนาจังหวัดในภูมิภาคญี่ปุ่น "Local Abenomic" หรือ "Regional Revitalization Strategy" มุ่งผลักดันให้จังหวัดในญี่ปุ่นพัฒนาเศรษฐกิจโดยพึ่งพาตนเองเป็นหลัก 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด