รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยถึงภาพรวมและผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อจะเริ่มเมื่อ กกต.ประกาศรับรองผลตามกฎหมาย มาตรา 128 และเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง กกต. ก็ต้องประกาศ. และส่งไปยังรัฐสภาให้ทราบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)กล่าวถึง การประกาศผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.เชียงใหม่ ว่าเป็นไปตามมาตรา 127 ในพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร โดยจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นภายหลังจากที่คณะกรรมการ ประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 รายงานผลรวมคะแนนมาอย่างเป็นทางการ โดยจะตรวจสอบเบื้องต้นว่าการเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่และจะมีผลต่อการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่เหลืออยู่อีก 1 ที่นั่ง ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการประกาศไว้ แต่จะคำนวณและประกาศทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อให้เร็วที่สุด ซึ่งจะทำให้ผลการเลือกตั้งหรือสัดส่วนจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก็ต้องรอผลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง พรรคการเมืองไหนจะได้จำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวนเท่าใดเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อจะเริ่มเมื่อกกต.ประกาศรับรองผลตามมาตรา 128 และเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง กกต.ก็ต้องประกาศ. และส่งไปยังรัฐสภาให้ทราบ