ประชุมสภากลาโหมนัดสุดท้ายของรัฐบาล "นายกฯ ลุงตู่" ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหม สั่ง พัฒนา 19 ศาลทหารต้นแบบ เป็นสากล พร้อมย้ำ กองทัพ เตรียมกำลังพล-ยุทโธปกรณ์ รับมืออุทกภัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

การประชุมสภากลาโหมในวันนี้ ถือเป็นการประชุมนัดสุดท้าย ของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สำหรับรัฐบาลชุดนี้โดยหลังการประชุม พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการในที่ประชุมให้พัฒนาและขยายผลศาลทหารทั่วประเทศให้มีมาตราฐาน เพื่อเป็นสากลและสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด ในฐานะศาลทหารเป็นองค์กรหนึ่งในรัฐธรรมนูญ โดยขอให้ขยายผลศาลทหารมาตรฐานต้นแบบจำนวน 19 ศาล ที่ปลัดกระทรวงกลาโหมได้ริเริ่มพัฒนาขึ้น ให้เป็นมาตรฐาน ทั้งแบบแผน มีความสะอาด สะดวก มีความสง่างามสมศักดิ์ศรี มีเครื่องมือในการพิจารณาคดีที่พร้อม และเสริมทักษะบุคลากรศาลมีความรู้ความเชี่ยวชาญอยู่เสมอ เพื่อเป็นที่เชื่อมั่นกับประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังสั่งให้สนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย และขอให้กองทัพสำรวจสถานภาพหนี้นอกระบบกำลังพลในกองทัพในทุกระดับ โดยเฉพาะกำลังพลชั้นประทวนและพลทหารประจำการ เพื่อร่วมปลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อน โดยขอให้สนับสนุนการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทั้งระบบโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุนของรัฐ การพัฒนาทักษะอาชีพให้กับกำลังพลและครอบครัวเพื่อให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานของความพอเพียงขณะเดียวกันเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในฤดูฝน โดยขอให้ทุกเหล่าทัพ และหน่วยทหารในพื้นที่ประสานการทำงานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมความพร้อมกำลังตรวจเครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ต่างๆสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ทันต่อเหตุการณ์ ขณะเดียวกันให้เฝ้าระวังเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชน ลดความเสียหายอาจจะเกิดขึ้น