การเกิดขึ้นของ ไทยรักษาชาติ หรือ ทษช. มองว่าเป็นพรรคสาขาที่แยกตัวออกมาจากพรรคใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทย ซึ่งปฏิเสธข้อเท็จจริงไม่ได้ว่า แกนนำหลายคนล้วนเคยสังกัดค่ายเดิมมาทั้งนั้น โดยหัวหน้าพรรคซึ่งก็คือ ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช ลูกชายนางระเบียบรัตน์ อดีต ส.ว.ขอนแก่น และนายเสริมศักดิ์ อดีต รมช. มหาดไทย ขณะที่เลขาธิการพรรค คือนายมิตติ ติยะไพรัช ลูกชายยงยุทธ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย

การเกิดขึ้นของพรรคไทยรักษาชาติ ซึ่งมีหลายคนมองว่าเป็นพรรคสาขาหรือพรรคลูกที่แยกตัวออกมาจากพรรคใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทย ซึ่งปฏิเสธข้อเท็จจริงไม่ได้ว่า แกนนำหลายคนล้วนเคยสังกัดค่ายเดิมมาทั้งนั้น หรือไม่ก็เป็นบุตรหลานของผู้ยิ่งใหญ่ของพรรคเพื่อไทย โดยเริ่มต้นกันที่
1.ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช (บุตรชายระเบียบรัตน์ อดีต ส.ว.ขอนแก่น และเสริมศักดิ์ อดีต รมช.มหาดไทย) หัวหน้าพรรค

2.นายมิตติ ติยะไพรัช (บุตรชายยงยุทธ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย) เลขาธิการพรรค

3.นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ (ผู้ประกาศข่าวช่องวัน) โฆษกพรรค

4.นายฤภพ ชินวัตร (บุตรชายพายัพ น้องชายนายทักษิณ ชินวัตร) เป็นรองหัวหน้าพรรค

5.นายต้น ณ ระนอง (บุตรชายกิตติรัตน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) รองเลขาธิการพรรค

6.นายพชร นริพทะพันธุ์ (บุตรชายพิชัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช)

7.นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ (ภรรยาธาริต เพ็งดิษฐ์) เป็นเหรัญญิกพรรค

8.นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร (อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย) รองหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ

9.นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ (บุตรสาวเยาวเรศ ชินวัตร น้องสาวนายทักษิณ) เป็นนายทะเบียนพรรค

10.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา (อดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์) เป็นรองเลขาธิการพรรค