ม.หอการค้าไทย เผยผลสำรวจสถานภาพผู้ประกอบอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ทำงานหนักหารายได้ 25 วันต่อเดือน ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือน เหลือรายได้ 12,736.61 บาท แต่ต้องดูแลสมาชิกครอบครัวเฉลี่ยถึง 4 คน เกิดภาวะชักหน้าไม่ถึงหลัง แถมไม่มีสวัสดิการรองรับ ด้าน SME D Bank รับปากหาแนวทางช่วยเหลือ ประสานพลังงานหน่วยงานพันธมิตร นำนวัตกรรม EV ยกระดับอาชีพบริการรถขนส่งสาธารณะ ลดต้นทุน ลดมลภาวะ เติมคุณภาพชีวิตที่ดี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวในการแถลงผลการสำรวจ"สถานภาพผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้าง" ว่าข้อมูลของกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ระบุจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตทั่วประเทศมี185,303 ราย  ส่วนปัญหาที่ผู้ใช้บริการพบมาก ได้แก่การทะเลาะวิวาท แย่งลูกค้าระหว่างวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับ Grab bike ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน บอกค่าโดยสารเกินควร วินรถเถื่อนไม่มีใบอนุญาตบริการไม่สุภาพ และจอดรถบนทางเท้ากีดขวางทางจราจร 

SME D Bank ดันนวัตกรรม EV ยกระดับอาชีพรถขนส่งสาธารณะ

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,243 รายพบว่า   70.06%  ได้จดทะเบียนถูกต้องแล้วและมีรถเป็นของตัวเอง  อายุเฉลี่ยของผู้ประกอบอาชีพนี้อยู่ที่39 ปี ทำอาชีพนี้มาแล้วเฉลี่ย 8 ปี  ในแต่ละเดือนต้องขี่รถเพื่อหารายได้ถึง 25วัน เฉลี่ยวันละ 41 เที่ยว เฉลี่ย 9 ชั่วโมงต่อวัน  โดย 79.57% ยึดการขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นอาชีพหลัก เพียงอาชีพเดียว โดยมีรายได้เฉลี่ย974.81 บาทต่อวัน หรือ 24,370.25 บาทเดือน  ขณะเดียวกัน รายได้ดังกล่าวต้องนำไปดูแลสมาชิกครอบครัวเฉลี่ย 4 คน และเกือบทั้งหมดไม่มีขึ้นทะเบียนเข้ารับระบบสวัสดิการจากภาครัฐนอกจากนั้น 37.88% บอกว่าไม่มีการวางแผนการออม ขณะที่ 69.40%บอกว่าในปัจจุบันมีภาระหนี้ ประมาณ 185,858 บาทอัตราการผ่อนเฉลี่ย 5,266.30 บาทต่อเดือน ส่วนทัศนะเกี่ยวการกู้เงินในอนาคตกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 26.92อยากกู้ในระบบเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่

SME D Bank ดันนวัตกรรม EV ยกระดับอาชีพรถขนส่งสาธารณะ

เมื่อถามถึงความต้องการกู้ภายใน 1 ปี นับจากปัจจุบัน จำนวน 31.66%มีความต้องการจะกู้ เพื่อไปชำระหนี้เก่า ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และเสริมสภาพคล่องแทบทั้งหมดต้องการกู้ในระบบ วงเงินเฉลี่ย 230,889.49 บาทอย่างไรก็ตาม กลุ่มที่ต้องการกู้ 53.02%ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ ด้วยเหตุผล ขาดหลักประกันไม่มีประวัติเคลื่อนไหวทางการเงิน และไม่รู้จะติดต่อธนาคารอย่างไร เป็นต้น

SME D Bank ดันนวัตกรรม EV ยกระดับอาชีพรถขนส่งสาธารณะ

ผศ.ดร.ธนวรรธน์  กล่าวต่อว่า  ผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้างมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 11,633.64 บาทต่อเดือน โดย3 อันดับแรก คือ ค่าน้ำมันค่าผ่อนรถจักรยานยนต์ และค่าเช่าเสื้อ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว ถือเป็นภาระหนักระดับปานกลางถึงหนักมากรวมกันถึง 90.29%กลุ่มตัวอย่าง 64.20%เผยด้วยว่า ยังไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันเพื่อบริการรับส่งผู้โดยสาร  เนื่องจากมีขั้นตอนและระเบียบยุ่งยากใช้แอปพลิเคชันไม่เป็น และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ซึ่งการไม่ใช้แอปพลิเคชัน ส่งผลกระทบลูกค้าไม่เดินมาที่วินและจำนวนลูกค้าลดลง ส่วนกลุ่มที่ใช้แอปพลิเคชันบริการลูกค้า บอกว่า มีรายได้เพิ่มขึ้น1,741.95 บาทต่อเดือนเมื่อถามว่า หากประสบอุบัติเหตุหรือมีเหตุจำเป็นไม่สามารถขี่รถจักรยานยนต์ได้ชั่วคราว กลุ่มตัวอย่างถึง 68.87% บอกว่า จะกระทบปัญหาการเงิน ในจำนวนดังกล่าวถึง 40.05% บอกว่ากระทบในระดับมาก ส่วนปัญหาการหารายได้ในปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างถึง 73.21% ระบุมาจากต้นทุนน้ำมันสูง  ส่วนเงินทุนที่ต้องการใช้ซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่เฉลี่ย61,817.03 บาทกรณีหากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) มีโครงการค้ำประกันเงินกู้กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) หรือ SMED Bank เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่ กลุ่มตัวอย่าง 27.49% ระบุเข้าร่วม เพราะเห็นว่า เป็นโครงการของภาครัฐที่น่าสนใจ ดอกเบี้ยถูกลดค่าใช้จ่าย ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสามารถผ่อนได้สูงสุด 151.12 บาทต่อวันสำหรับข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องการได้รับจากภาครัฐนั้นได้แก่ 1.ควบคุมราคาสินค้า เช่น ค่าน้ำมัน ค่าเช่าเสื้อวิน ค่าสินค้าทั่วไป เป็นต้น2.ปรับราคาค่าโดยสาร 3.จัดระเบียบและบทลงโทษให้เคร่งครัด และ 4.สนับสนุนให้มีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและเข้าถึงง่าย ขณะที่ข้อเสนอและสิ่งที่ต้องการได้รับจากธนาคารรัฐได้แก่ 1.ปล่อยกู้โดยไม่เสียดอกเบี้ย หรือลดอัตราดอกเบี้ย 2.เพิ่มสินเชื่อโดยไม่ต้องมีหลักประกัน และ 3.อำนวยความสะดวกในขั้นตอนดำเนินการให้ง่ายขึ้น

SME D Bank ดันนวัตกรรม EV ยกระดับอาชีพรถขนส่งสาธารณะ


ด้าน นายมงคล ลีลาธรรม  กรรมการผู้จัดการ  SME D Bank กล่าวว่า จากจำนวนผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ประมาณ1.8 แสนราย รวมถึงเกี่ยวข้องไปถึงผู้โดยสารอีกจำนวนมาก  ดังนั้น อาชีพขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจึงมีความสำคัญและควรยกระดับมาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพรถ บริการ และความปลอดภัย"ผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้าง ควรได้รับการดูแลเนื่องจากต้องทำงานหนัก เฉลี่ยขี่รถกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน  และไม่มีสวัสดิการจากภาครัฐรองรับ เหลือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบอาชีพเพียง12,736.61 บาทต่อเดือน แต่มีภาระดูแลสมาชิกครอบครัวเฉลี่ยถึง4 คน นำไปสู่ปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลัง ดังนั้น ธนาคารจะนำผลสำรวจ และข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างไปพัฒนามาตรการช่วยเหลือ เช่น ส่งเสริมความรู้ให้นำแอปพลิเคชันมาเพิ่มลูกค้า รวมถึง ช่วยผู้ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างลดต้นทุนค่าใช้จ่าย"นายมงคล กล่าวนอกจากนั้นSMED Bank และพันธมิตร ได้แก่   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สถาบันยานยนต์ และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยร่วมสนับสนุนการใช้นวัตกรรมยานยนต์ (EV : Electric Vehicle) หรือพาหนะไฟฟ้า  ยกระดับปรับเปลี่ยนรถสำหรับผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถขนส่งสาธารณะต่างๆ สร้างประโยชน์ช่วยลดต้นทุนค่าพลังงานในขณะเดียวกัน สร้างประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม  ลดมลภาวะทางอากาศ และทางเสียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนายมงคลกล่าวต่อว่า หน่วยงานพันธมิตรจะร่วมกันมอบ "3 เติม" ผลักดันผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะใช้นวัตกรรมEV ยกระดับอาชีพ  ได้แก่ "เติมทักษะ"ผ่านการอบรมความรู้ต่างๆ   "เติมทุน"ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน  ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี  บุคคลธรรมดาอัตราดอกเบี้ย 3ปีแรกเพียง 0.42% ต่อเดือน ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย และหากยกระดับเป็นนิติบุคคล   อัตราดอกเบี้ยจะถูกลงไปอีก โดย 3ปีแรกเหลือเพียง 0.25% ต่อเดือนเท่านั้น ส่วนปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย สามารถใช้เป็นทุนหมุนเวียน ลงทุนนวัตกรรม และปรับปรุงธุรกิจให้มีความทันสมัย 

SME D Bank ดันนวัตกรรม EV ยกระดับอาชีพรถขนส่งสาธารณะ


เมื่อได้รับการ"เติมทักษะ" และ "เติมทุน" จะนำไปสู่การ "เติมคุณภาพชีวิต"ช่วยให้ผู้ประกอบการอาชีพบริการรถขนส่งสาธารณะ รวมถึงครอบครัว     อยู่ดีกินดี  มีสวัสดิการในชีวิตมั่นคงคุณภาพชีวิตดีขึ้น  ประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้น ยังส่งผลดีไปในด้านสังคมอีกด้วย