ผู้ว่าการ ธปท. ระบุ แบงก์ชาติเปิดเสรีการประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศมากขึ้น โดยได้ผ่อนคลายคุณสมบัติของผู้ประกอบการ จากเดิมคนไทยต้องมีสัดส่วนถือหุ้น 75% เหลือ 25% เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ ๆ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. บอกว่า ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นไป แบงก์ชาติเปิดเสรีการประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศมากขึ้น โดยได้ผ่อนคลายคุณสมบัติของผู้ประกอบการ จากเดิมคนไทยต้องมีสัดส่วนถือหุ้น 75% เหลือ 25% เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ ๆ สามารถเข้ามาให้บริการได้มากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันที่มากขึ้น และจะช่วยลดค่าธรรมเนียมโดยรวมลง


"แบงก์ชาติ" เปิดเสรีธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ คนไทยเหลือ 25%


ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ การเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่มีเครือข่ายที่ครอบคลุมในหลายประเทศ จะช่วยให้เกิดการแข่งขันและ มีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาให้บริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยโดยรวม

การเปิดเสรีในครั้งนี้ จะช่วยให้คนไทยที่ทำงานในต่างประเทศที่ต้องส่งเงินกลับให้ครอบครัว แรงงานต่างด้าวในไทยที่ต้องส่งเงินกลับ ผู้ประกอบการ SMEs ด้านท่องเที่ยว โรงแรม หรือ SMEs ที่ค้าขายผ่าน E-commerce รวมทั้งผู้ที่ค้าขายตามแนวชายแดน มีต้นทุนการโอนเงินและการทำธุรกิจที่ถูกลง

นอกจากนี้ แบงก์ชาติยังได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์เพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องมาแสดงตน ณ สถานประกอบการ ซึ่งจะทำให้การทำธุรกรรมสะดวก คล่องตัว ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นครับ