วันที่ 1 ก.พ. 2652 รถโดยสารของ ขสมก.กว่า 2,000 คัน จะเติมน้ำมันบี 20 ซึ่งจะช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์มากยิ่ง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นโยบายเร่งด่วนจากภาครัฐอีกนโยบาย 1 ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แต่น้ำมันบี 20 นั้นสามารถใช้ได้แค่ รถใหญ่เท่านั้น ยังไม่สามารถใช้กับ รถเล็กที่ใช้ดีเซล อนาคตน้ำมันบี 20 จะสามารถใช้ได้กับรถยนต์ได้อย่างทุกคันหรือไม่ ไปติดตามจากรายงาน คุณวชิรวิทย์ เลิศบำรุงชัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

การทดลองเติมน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษบี 20 กับรถขสมก พบว่าไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ และอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไม่ต่างจากการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วปกติ ทั้งยังทำให้ระบบเผาไหม้ของเครื่องยนต์สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลการทดลองที่ปรากฏออกมานี้ อาจสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนหันมาใช้น้ำมันบี 20 มากขึ้น ในภาวะที่อากาศเป็นพิษ
แต่น้ำมันบี 20 ยังไม่สามารถที่จะใช้กับรถปิคอัพขนาดเล็กที่ใช้น้ำมันดีเซลได้ น้ำมัน บี 20 ใช้ได้แต่เพียงรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถไฟ และรถโดยสารเท่านั้น ซึ่งยังต้องรอการพัฒนาเครื่องยนต์ต่อไป
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด บอกว่า รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ผลิตโดยบริษัทของตน จำนวน 140 รุ่นสามารถ ใช้กับ น้ำมันบี 20 ได้ เช่นเดียวกับกรรมการบริหาร บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด ที่บอกว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ของตนจำนวนกว่า 400 รุ่นสามารถใช้กับน้ำมันบี 20 ได้เช่นกัน
แต่บริษัทค่ายรถทั้ง 2 ก็ยังไม่แนะนำให้ใช้กับรถปิคอัพขนาดเล็กใช้น้ำมันบี 20 ซึ่งหากผู้ใช้รถต้องการเปลี่ยนมาใช้น้ำมันบี 20 จำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรอง ส่วนอนาคตจะพัฒนาให้เครื่องยนต์ตอบรับกับน้ำมันบี 20 ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับ นโยบายจากภาครัฐ ที่จะส่งเสริมน้ำมันบี 20 ไปในทุกสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศหรือไม่ในระยะนี้นอกจากน้ำมัน E20 ที่ถูกพูดถึงว่าจะเป็นเชื้อเพลิงที่จะลดมลพิษ ได้แล้ว ยังมีการผลักดันน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 5 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยใช้มาตรฐานน้ำมันอยู่ที่ยูโร 3-4 ซึ่งมีซันเฟอร์สูง เรื่องนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. บอกว่าจะเร่งดำเนินการปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมัน ให้สามารถ ผลิตน้ำมันมาตรฐาน Euro 5 ได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า