กองทัพบก ยังคงเข้าช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ กทม.อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวในทุกด้าน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ประสานการปฏิบัติและให้การสนับสนุนทุกส่วนราชการเร่งคลี่คลายภาวะฝุ่นละอองในขณะนี้โดยเร็วที่สุด พร้อมสั่งการให้ กองทัพภาคที่ 1 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำเขตในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล จัดรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร พร้อมกำลังพลออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ และล้างทำความสะอาดพื้นถนน ทางเท้า ป้ายรถเมล์ ต้นไม้ ในพื้นที่ กทม.ทั้ง 50 เขต ในห้วงกลางคืน ระหว่างเวลา 20.00 น. 22.00 น. และ 04.00 06.00 น. เป็นประจำทุกคืน การปฏิบัติในบางพื้นที่จะร่วมกับเจ้าหน้าที่เขต กทม. โดยเฉพาะพื้นที่สำนักงานเขต
พ.อ.หญิงศิริจันทร์ เผยล่าสุดเมื่อ 31 มกราคม 2562 ช่วง 04.00 06.00 น. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานครทั้งนี้ในห้วงเวลากลางวัน กองทัพบกส่งกำลังพลจากหน่วยทหารในเขต กทม.และ ปริมณฑล สนับสนุนสำนักงานเขต กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ออกทำความสะอาดถนน ผิวการจราจร ทางเท้า ในพื้นที่เป้าหมายตามที่สำนักเขตระบุ ปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กองทัพบกได้จัดชุดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่ ในทุกจังหวัดออกพบปะพูดคุยขอความร่วมมือกับประชาชนในชุมชนต่างๆ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ตระหนักถึงภาวะฝุ่นละออง พร้อมขอความร่วมมืองดเผาวัสดุและผลิตผลทางการเกษตร เช่น นาข้าว ข้าวโพด ไร่อ้อย ในห้วงเวลานี้ด้วย