"กกต.กทม." เคาะสถานที่ปิดป้ายหาเสียง 30 เขต เกาะกลางถนน-ป้ายรถเมล์-หน้าปากซอย-ถนนราชดำเนินทั้งเส้นห้ามปิดป้ายหาเสียงเด็ดขาด เตือนให้ระวังกฎหมายมีข้อห้ามเยอะ แนะติดได้เฉพาะริมถนน-ในซอย ขณะที่รับสมัครส.ส. 4-8 ก.พ.นี้ เตรียมโต๊ะจับสลากครบ 30 เขต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) -31 ม.ค.62. น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการกำหนดพื้นที่ปิดประกาศแผ่นป้ายหาเสียงในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กกต.ได้หารือร่วมกับปลัดกรุงเทมหานคร เพื่อกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในวันนี้จะลงประกาศใน www.ect.go.th/bangkokและที่สำนักงานเขตทุกเขต โดยขอย้ำให้ผู้สมัครระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดทำแผ่นป้ายหาเสียง ซึ่งกฎหมายกำหนดห้ามเกินกว่า 2 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง และให้มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 ซม. ความยาวไม่เกิน 245 ซม. ส่วนป้ายหาเสียงขนาดใหญ่ของพรรคการเมือง ให้มีได้ไม่เกิน 1 เท่า โดยกกต.กทม.จะมีคณะทำงาน และผู้ตรวจการเลือกตั้งคอยตระเวนตรวจสอบจำนวนป้าย ขนาดป้าย รวมถึงสถานที่ปิดประกาศ หากพบความผิด จะแจ้งให้ปลัดกทม.หรือผอ.เขต สั่งให้ผู้สมัครแก้ไขภายในกำหนดเวลา หากพ้นกำหนดเวลา กกต. จะเข้ารื้อถอนและคิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร รวมทั้งส่งเรื่องให้วินิจฉัยไต่สวนชี้ขาดความผิดตามกฎหมายต่อไป
น.ส.วิชชุดา กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ปิดแผ่นป้ายหาเสียงขอให้คำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพ และทัศนวิสัยที่ดีไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน และยานพาหนะ ไม่กีดขวางทางสัญจร การจราจร ไม่ติดทับซ้อนแผ่นป้ายหาเสียงผู้สมัครรายอื่น โดยให้ติดเฉพาะพื้นที่ที่กำหนด คือถนน และซอยที่เชื่อมต่อถนน แต่ห้ามติดหน้าปากซอย ห้ามติดบนผิวการจราจร บนเกาะกลางถนน สะพานลอย รั้วหรือกำแพง ผนังอาคารของทางราชการ ต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนน ศาลาที่พักผู้โดยสาร และบริเวณโดยรอบในระยะ 10 เมตร ตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ อนุสาวรีย์ ป้อมตำรวจ สุขาสาธารณะ สวนหย่อม สวนสาธารณะ วงเวียนทุกวงเวียน ถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ถนนโดยรอบพระราชวังสวนจิตรลดา ลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินทั้งสาย
"สถานที่ที่ปิดประกาศได้ คือถนนในซอย เสาไฟฟ้า และต้นไม้ริมถนน โดยป้ายหาเสียงต้องติดยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง ห้ามนำมายึดติดกับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ กกต.ขอเน้นย้ำให้คำนึงถึงความสะอาด และไม่บดบังสายตาของผู้ใช้ถนน" น.ส.วิชชุดา กล่าว
น.ส.วิชชุดา กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดรับสมัครส.ส.วันที่ 4-8 ก.พ. ว่าได้จัดเตรียมอาคารกีฬาเวสน์ 2 ภายในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่น-ดินแดง เป็นที่รับสมัครส.ส. ทั้ง 30 เขตในกทม. โดยอาคารกีฬาเวสน์ สามารถรองรับได้ 1,500 คน โดยกกต.อนุญาตให้ผู้สมัครและผู้ติดตาม 1 คน เข้าไปภายในสถานที่รับสมัคร เบื้องต้นได้ประสาน สน.ดินแดง ให้อำนวยความสะดวก เรื่องการรักษาความปลอดภัย ผู้ที่จะผ่านเข้าไปภายในสถานที่รับสมัคร ต้องผ่านเครื่องตรวจอาวุธ และวัตถุระเบิด รวมทั้งมีการติดตามหาข่าว เพื่อรักษาความปลอดภัยเต็มที่
ในส่วนของการจับสลาก กกต.ได้เตรียมตั้งโต๊ะ 30 โต๊ะ ครบตามจำนวนเขต ให้ทุกเขตจับสลากพร้อมกันในเวลาเดียว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม หลักการยังคงเหมือนการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา คือใครมาถึงก่อนเวลา 08.30 น. ถือว่ามาพร้อมกัน จะต้องจับสลากลำดับที่ แล้วจึงจะจับสลากหมายเลขสมัครเพื่อนำไปใช้ในการหาเสียง ทั้งนี้ผู้สมัครทุกพรรคไม่สามารถตกลงกันเองเพื่อให้ได้หมายเลขเดียวกันทั้ง 30 เขตได้. สำหรับหัวหน้าพรรคที่จะตามมาให้กำลังใจผู้สมัครในการจับสลาก ก็จะอยู่ในโควตาของผู้ติดตาม