สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมประกาศจุดติดป้ายหาเสียงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เน้นห้ามติดป้ายหาเสียงบริเวณถนนรอบพระบรมมหาราชวัง เกาะกลางถนน และสะพานลอย โดยให้คำนึงถึงความมีระเบียบเรียบร้อยของทัศนียภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร หรือ ผอ. กกต. กทม. เปิดเผยถึงการลงนามการปิดป้ายหาเสียงของการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมปีนี้ ผอ. กกต. กทม. ได้ให้ผู้สมัคร ส.ส. สามารถจัดทำแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวนไม่เกิน 2 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตนั้น ๆ ส่วนพรรคการเมืองจัดทำแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่เกิน 1 เท่า
ส่วนขนาดของแผ่นป้าย มีขนาดกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร
สถานที่ปิดป้ายหาเสียง ผอ. กกต. กทม. เปิดเผยว่า สามารถปิดป้ายหาเสียงได้ตามสถานที่สาธารณะ โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง ไม่เกินอันตรายต่อประชาชนหรือต่อยานพาหนะ ยกตัวอย่างติดป้ายริมถนนสาธารณะ ในซอย ไม่สามารถปิดป้ายเกาะกลางถนน บนสะพานลอย หน้าปากซอย และถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวัง หรือถนนราชดำเนินผอ. กกต. กทม. เปิดเผยอีกว่า กรณีผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองติดแผ่นป้ายไม่ถูกต้อง หรือเกินขอบเขตที่กำหนด / หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจสั่งให้ผู้สมัครแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการแก้ไข คณะกรรมการมีอำนาจรื้อถอนโดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครด้วย
ส่วนการเตรียมความพร้อมในการรับสมัคร ส.ส. เขตกรุงเทพมหานคร ที่จะมีขึ้นวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ ผอ. กกต. กทม. เปิดเผยว่า ได้เตรียมความไว้ทั้งหมดแล้ว โดยได้ประสานกับตำรวจ สน.ดินแดง ให้มาดูแลความเรียบร้อย เพื่อป้องกันกองเชียร์ กองแช่ง และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผู้สมัครสามารถมีผู้ติดตามได้ 1 คน ส่วนการจับสลาก หากผู้สมัครมาก่อนเวลา 8:30 น. โดยไม่สามารถตกลงว่าใครจะยื่นเอกสารการสมัคร ก็จะให้จับสลาก ว่าใครจะได้ยื่นสมัครก่อน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด