สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เสนอ 3 แนวทางแก้ปัญหาฝุ่นละออง แนะรัฐยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ เหตุปัญหาทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี จึงจำเป็นต้องวางแผนเชิงรุกและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ระบุ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียงกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นผลจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และการก่อสร้าง เช่น ควันจากท่อไอเสียรถ การจราจรขนส่ง รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ประกอบกับการคาดการณ์ของแอปพลิเคชั่น "WMApp" ซึ่งพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป พบว่า สภาพอากาศปิด ลมสงบ ทำให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

สจล.ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ผ่านไทม์ไลน์ 3 ระยะ โดยมุ่งจัดการยานพาหนะของหน่วยงานภาครัฐ คือ 1.ตรวจ-ปรับเปลี่ยนยานพาหนะภาครัฐ การตรวจสภาพเครื่องยนต์ให้มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับแต่งรถให้ลดการปล่อยก๊าซพิษที่เป็นสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นแผนการแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยเฉพาะยานพาหนะขนส่งสาธารณะและยานพาหนะอื่นๆ ในสังกัด กทม. เช่น รถเมล์และรถร่วมบริการ ขสมก. รถตู้ รถขนขยะ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเก่าที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์

2.เน้นเช่ารถ เพื่อลดปัญหาการซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แผนระยะกลาง มุ่งการบริหารจัดการระบบยานพาหนะของภาครัฐ ควรใช้ระบบการเช่ารถมากกว่าการจัดซื้อ เนื่องจากมีความคุ้มค่าในเรื่องการบำรุงรักษา ทั้งนี้ จำนวนยานพาหนะในภาครัฐมีจำนวนกว่า 20,000 คัน ที่ใช้ทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

3.หนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า สำหรับแผนระยะยาวในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมุ่งส่งเสริมและปรับเปลี่ยนยานพาหนะของภาครัฐสู่การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะในเขตเมือง เนื่องจากรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะช่วยลด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ เขม่าผงคาร์บอน ที่เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่นละออง

ปัจจุบัน สจล.เริ่มใช้มาตรการคุมเข้มยานพาหนะที่สัญจรผ่านเข้า-ออก ภายในสถาบัน ผ่านการตรวจวัดความสมบูรณ์การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และระงับโครงการก่อสร้างที่ก่อค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน พร้อมร่วมกับสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เร่งสร้างแบบจำลองระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพฯ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ภาครัฐจำเป็นต้องเสนอเป็นวาระสำคัญระดับประเทศ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นต้องวางแผนเชิงรุกและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด