นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์การหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยในกรณีดังกล่าวและได้สอบถามมายัง ศธ. ว่าสามารถหยุดการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้หรือไม่ ที่ประชุมมีมติว่าจะมีการปิดสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นระยะเวลา 2 วัน คือ วันที่ 31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ ในทุกระดับชั้น
ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะทำหนังสือเพื่อขอความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด ว่าจะปฏิบัติไปในทิศทางดังกล่าวหรือไม่อย่างไร
สำหรับเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสอบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 หากโรงเรียนใดมีความจำเป็นที่จะต้องติวนักเรียนเพื่อทำการทดสอบดังกล่าว ขอให้เป็นอำนาจของทางโรงเรียนพิจารณาเป็นรายกรณี ว่าจะใช้วิธีไหนอย่างไร ศธ. ยืนยันว่าจะไม่มีการเลื่อนสอบโอเน็ตแน่นอน
"ขณะนี้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ และสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่อยู่ในพื้นที่ค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินกว่าวิกฤติได้มีการสั่งปิดเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ ศธ.ก็จะมีการประเมินวันต่อวัน สำหรับการดำเนินการสัปดาห์หน้าคงต้องพิจารณาติดตามสถานการณ์เป็นรายวัน จะต้องดูโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ ด้วย" นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศปิดโรงเรียนในสังกัด "สพฐ - สอศ. - สช." 2 วัน