รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผย ตั้งแต่ต้นปียังไม่ได้มี ธนาคารไทยหารไทย กับธนชาติ เข้ามาหารือเรื่องแผนควบรวม ซึ่งหากได้ข้อสรุปจึงจะเสนอมาที่กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้น โดยการควบรวมตามหลักการแล้ว ผู้ถือหุ้นต้องได้ประโยชน์มากขึ้น ซึ่งก็เห็นด้วย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 ม.ค. 62 - ความคืบหน้า การควบรวมธนาคารทหารไทย กับธนาคารธนชาต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์บอกว่า จะเกิดขึ้นภายในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่นั้น คงไม่สามารถตอบได้ เพราะเป็นเรื่องของเอกชนที่จะหารือกัน ซึ่งตั้งแต่ต้นปียังไม่ได้มีการเข้ามาหารือ แต่ยอมรับว่าเมื่อช่วงปลายปี ทั้ง 2 ธนาคารได้เข้ามาหารือถึงแนวทางการควบรวมว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งหากได้ข้อสรุปจึงจะเสนอมาที่กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะนำเข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยการควบรวมตามหลักการแล้ว ผู้ถือหุ้นต้องได้ประโยชน์มากขึ้น ซึ่งก็เห็นด้วย เพราะการควบรวมจะเพิ่มความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการภาษีสำหรับสนับสนุนการควบรวมของสถาบันการเงิน ซึ่งมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อควบรวมสถาบันการเงินนี้ จะได้สิทธิเฉพาะธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ไม่ครอบคลุมบริษัทลูก