ปัจจุบันสถานการณ์ขยะของประเทศไทยถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ได้มอบนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะของประเทศ สัมภาษณ์พิเศษ คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในเรื่องของนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั่วประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline