******* ตลาดหลักทรัยพ์ปลด SP หุ้น "เนชั่น" เปิดซื้อขาย 31 ม.ค.2562 หลังส่งงบการเงินครบตามกำหนด แต่ยังคงเครื่องหมาย C วางเงินสดก่อนเทรดเท่านั้น *******

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งปลดเครื่องหมายห้ามการซื้อขายหุ้น(SP) บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG ตั้งแต่การซื้อขายวันที่ 31 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป หลังจากที่ NMG เผยแพร่งบการเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่กำหนดครบถ้วนแล้วตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น NMG มาตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.2561 เนื่องจากไม่ส่งงบการเงินประจำปี 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ปี 2561 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯภายในเวลาที่กำหนด โดยราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายอยู่ที่หุ้นละ 0.38 บาท

ปลด SP หุ้น NMG เปิดซื้อขายพรุ่งนี้


อย่างไรก็ก็ตาม เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาศึกษาข้อมูลงบการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคำชี้แจงของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ พร้อมคงเครื่องหมาย C ต่อไป เนื่องจาก NMG ยังไม่ได้แก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้น น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance หรือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น